Ben jij door de coronacrisis in (financiële) problemen gekomen? Heb je behoefte aan advies of (financiële) ondersteuning? Meld je dan bij het Ondernemerscontact. Zij gaan samen met jou aan de slag.

De gemeente Sittard-Geleen heeft de eerder aangekondigde steunregeling nu uitgewerkt. De steun voor toekomstbestendige bedrijven bestaat uit maatwerk en kan variëren van een financiële bijdrage uit het corona-noodfonds (maximaal 15.000 euro) tot individuele ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsvoering. Lees of jij in aanmerking komt voor de corona-noodsteunregeling.

Hoe kun je advies of ondersteuning krijgen?

 1. Neem contact op met de medewerkers van het Ondernemerscontact - Gemeente Sittard-Geleen. Zij zetten jouw vraag door naar een team van adviseurs (de expertgroep) om te bepalen welke ondersteuning jij nodig hebt.
 2. Daarna krijg je een online intakegesprek met een adviseur van het IMK (Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf). Dat gesprek helpt om jouw situatie zo goed mogelijk te beoordelen en de juiste ondersteuning te bepalen.
 3. Als je behoefte hebt aan financiële ondersteuning, we kijken dan naar de levensvatbaarheid van jouw onderneming. Met levensvatbaarheid bedoelen we: gaat jouw onderneming nog jaren mee?
 4. Ongeveer 4 weken na het intakegesprek maakt de expertgroep het advies bekend. Dan hoor je dus of en welke ondersteuning je krijgt. Dat kan bijvoorbeeld een individueel adviestraject, coaching of financiële ondersteuning zijn.

De expertgroep: welke adviseurs zijn er?

Een team van adviseurs (de expertgroep) op het gebied van bedrijfsvoering, financiën en ondernemen adviseert en beoordeelt welke ondersteuning je nodig hebt. De expertgroep bestaat uit adviseurs met verschillende specialiteiten:

 • Een adviseur uit de financiële en accountancy-sector;
 • Een bedrijfsadviseur van het IMK;
 • Een ex-ondernemer;
 • Een adviseur op het gebied van schuldenaanpak zelfstandigen en Bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

Wat doet het IMK?

Elke ondernemer krijgt een persoonlijk, online intakegesprek om de situatie te bespreken. Dat gesprek heb je met een bedrijfsadviseur van het IMK. Het IMK is een landelijk instituut gespecialiseerd in midden- en kleinbedrijf (MKB) en ondernemerschap. Het IMK adviseert zowel ondernemers als overheden om de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Het IMK ondersteunt jaarlijks duizenden ondernemers op het gebied van bedrijfsadvies, het zoeken naar een geschikte financiering en goed ondernemerschap.

Wanneer krijg je een financiële vergoeding vanuit het noodfonds?

Het noodfonds is er voor ondernemers die door de coronacrisis in (financiële) problemen zijn gekomen. De eerste voorwaarde is dat je die problemen op z’n minst voor een deel kunt oplossen met financiële noodsteun. Daarnaast moet jouw onderneming op lange termijn kunnen blijven bestaan (“levensvatbaar”). Het noodfonds is namelijk bedoeld als vangnetregeling. Oftewel, het dient als een laatste redmiddel als er geen andere oplossingen meer mogelijk zijn. Je krijgt dan een financiële bijdrage voor de bedrijfskosten. Bedrijfskosten zijn de kosten voor de uitvoering van de onderneming zoals huisvesting, personeel, onderhoud, lopende contracten, verzekeringen en noodzakelijke investeringen.

 • Het noodfonds is een vergoeding (“subsidie”) onder de voorwaarden van de Subsidieregeling Corona Noodfonds Sittard-Geleen 2022.
 • Het noodfonds is een onderdeel van een adviestraject zoals in het bovenstaande stappenplan is uitgelegd. Zij kijken daarbij ook naar andere, mogelijke financiering.
 • Je moet kunnen aantonen dat je geen of onvoldoende beroep kunt doen (of hebt kunnen doen) op het steunpakket van de Rijksoverheid.
 • Een levensvatbaarheidstoets maakt onderdeel uit van de beoordeling.
 • De hoogte van de financiële noodsteun wordt bepaald door de situatie van de ondernemer. Daarnaast geldt ook altijd een maximum bedrag (“subsidieplafond”).
 • Je kunt een aanvraag indienen tussen 21 februari 2022 en 31 mei 2022.

Deze noodsteun is een onderdeel van het steunpakket dat op 27 januari 2022 door de gemeenteraad is afgesproken. Aanvragen kunnen tot en met 31 mei aanstaande worden ingediend. Meer informatie over het steunpakket is te vinden op de website: www.sittard-geleen.nl/ondernemers/Coronavirus.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens