Ben je ondernemer in de horeca, evenementenbranche of reisbranche, dan loop je door alle coronamaatregelen en reisrestricties ongetwijfeld tegen grote uitdagingen aan. Maar hoe ga je als startende ondernemer om met deze ongekende tijd? En welke opties heb je als startende ondernemer als het gaat om steun?

De Nederlandse overheid heeft besloten bedrijven te steunen met een noodpakket voor banen en economie. Maar als starter kun je niet zomaar op alle steunmaatregelen aanspraak maken.

Steunmaatregelen voor starters

Starters zijn die ondernemers die na half maart verplichtingen zijn aangegaan voor een nieuw bedrijf of zelfs daarvoor al maar geen van alle omzet voor 1 maart 2020. Deze groep starters heeft vrijwel geen recht hebben op compensatie vanuit NOW en/of TVL, juist omdat ze geen referentieomzet voor 1 maart 2020. Daarom is voor starters in de kern alleen de Tozo voor zelfstandige ondernemers aan de orde. Dat is bijstand op lichtere voorwaarden. Om deze situatie te veranderen, zet KHN zich daarom al langere tijd in voor compensatie van ondernemers die vóór maart 2020 verplichtingen zijn aangegaan.

Starters en de KHN-lobby

Het belang voor een tegemoetkoming voor starters wordt - zeker door KHN - onderkend. Vanaf het moment dat de eerste steunmaatregelen bekend werden gemaakt heeft KHN rechtstreeks via de ministeries, maar ook via VNO-NCW/MKB-Nederland aandacht gevraagd voor de extra moeilijke positie van ‘starters’. Helaas zag het kabinet het belang voor een tegemoetkoming voor starters anders. Maar KHN legt zich hier niet bij neer. Starters hebben immers net zo veel last van de coronacrisis als ondernemers die wél aanspraak kunnen maken op steunmaatregelen. Daarom heeft KHN herhaaldelijk een dringende oproep aan het kabinet gedaan om te bekijken of er toch mogelijkheden zijn voor een vorm van compensatie voor starters. Bijvoorbeeld via:

  • Een maandelijks nominale vergoeding (SBI-code-afhankelijk) aan tegemoetkoming in vaste lasten.
  • Een vergoeding van een vast te stellen percentage van de loonkosten van dienstverbanden die vóór 15 maart 2020 zijn aangegaan, ook bij de voorganger bij bedrijfsovername.

Eerste resultaten lobby KHN

Gelukkig begint de starters lobby van KHN de eerste resultaten op te leveren. In Kamerdebatten is er aandacht voor gevraagd, er is een motie ingediend en aangenomen om meer voor starters te doen en er zijn ook concrete Kamervragen gesteld over de situatie waar starters in verkeren.

Er wordt door het kabinet gewerkt aan een oplossing voor starters

Tijdens het coronadebat van dinsdag 15 december, heeft premier Rutte herhaald dat minister Wiebes (Economische Zaken) al bezig is met de uitvoering van de motie Dijkhof en anderen met betrekking tot ‘starters’. In deze motie werd opgeroepen starters tegemoet te komen, bijvoorbeeld door middel van (vrijwel) renteloze leningen. Wiebes heeft al aangegeven het als een inspanningsverplichting te zien om invulling te geven aan een speciale regeling voor starters. Echter is het een ingewikkeld en tijdrovend proces, want deze regeling zal officieel aangemeld moeten worden in Brussel vanwege Europese staatssteunregels. Deze motie van de VVD is inmiddels aangenomen, de gehele Tweede Kamer stemde voor.

CDA stelt Kamervragen na lobby KHN

De afgelopen tijd heeft KHN meerdere keren met Kamerleden van verschillende partijen gesproken over de startersproblematiek. Mede door onze lobby hebben CDA-Kamerleden Amhaouch en Palland een aantal belangrijke Kamervragen gesteld (d.d. 21 december 2020) aan minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over mogelijke coronasteun voor startende ondernemers. Ze gaan hierbij specifiek in op het voorstel van KHN om de mogelijke omzet van Q3 als basis te gebruiken voor compensatie. Ook vragen zij de minister met andere oplossingen te komen om starters te helpen. Met deze Kamervragen wordt extra druk gezet op het kabinet om met betere oplossingen te komen.

Kortom, er begint echte politiek aandacht te komen voor starters. Zijn renteloze leningen voldoende? Wat KHN betreft niet, maar het is een begin. KHN zal blijven lobbyen voor structurelere oplossingen voor starters.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens