Gemeente Zwolle, Regio Zwolle, ZwolleFonds, de ketenpartners, provincie Overijssel en Kennispoort geven horeca- en retailondernemers een steuntje in de rug bij hun bedrijfsvoering na de lockdown.

Via het traject Vitale doorstart krijgen horeca- en retailondernemers concrete adviezen over het gezond voortzetten of verantwoord afwikkelen van hun bedrijf.

Vitale doorstart is een vervolg op het convenant dat vorig jaar juni is ondertekend door ketenpartners om Zwolse horecaondernemers te ondersteunen tijdens de crisis. Het convenant heeft in de praktijk zijn nut bewezen. Het traject Vitale doorstart geldt voor horecaondernemers én voor retailers. De adviezen, op kosten van de partners die dit faciliteren, zijn echt bedoeld voor de ondernemer. Partners van dit convenant krijgen hier dus geen inzage in.

Traject Vitale Doorstart

Ondernemers die belang hebben bij het traject, kunnen zich hiervoor aanmelden bij de Regio Zwolle Brigade. Hier werken experts met een achtergrond vanuit MKB Regio Zwolle, VNO-NCW Regio Zwolle, Kennispoort en Werkgeverservicepunt.

De eerste stap bestaat uit een gesprek tussen de ondernemer en de expert van de Regio Zwolle Brigade. Het doel van dit gesprek is om samen inzicht en overzicht te krijgen van de problematiek. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het concept, de organisatie en de financiën. Na deze eerste analyse krijgt de ondernemer concrete adviezen en handreikingen over maatregelen die nodig zijn om het bedrijf op een gezonde wijze te kunnen voortzetten of verantwoord te kunnen afwikkelen.

Wanneer ondernemer en expert samen vinden dat op onderdelen diepgaander advies of hulp nodig is, kan een landelijk erkende adviesorganisatie worden ingezet. Ook deze kosten hoeft de ondernemer niet zelf te betalen.

‘Broodnodig perspectief’
Wethouder René de Heer: ‘De coronacrisis valt niet onder het regulier ondernemersrisico. Het vraagt om actie waarbij we niet meer alleen praten met de ondernemers, maar proberen echt in actie te komen om hen bij te staan. Veel horecaondernemers waren echt geholpen met het convenant. We hopen dat dit traject ook een succesvolle bijdrage levert aan de bedrijfsvoering van de ondernemers in Zwolle en hen het broodnodige perspectief biedt.’

‘Samenwerking is belangrijk’
Gedeputeerde provincie Overijssel Monique van Haaf: “De coronacrisis heeft de ontwikkelingen die we al zagen in de binnensteden en retail nog eens versterkt. Dit heeft grote gevolgen voor retail- en horecaondernemers en vraagt om samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en overheden. Daarom steunen wij graag deze actie van de gezamenlijke partijen in Zwolle.”

Pilot

Deze aanpak is een pilot binnen Zwolle voor de horeca- en retailsector. Wanneer dit een succes is, wordt er opgeschaald naar Regio Zwolle en de brede leisuresector.

Aanmelden

Ondernemers kunnen zich tot uiterlijk 1 oktober 2021 aanmelden voor dit traject. Deelname is gratis. Let op: er zit een maximum aan het beschikbare budget voor de diepgaander adviezen. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Aanmelden kan via www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl/contactformulier of het sturen van een email naar:
contact@samenuitdecrisisregiozwolle.nl Ondernemers worden binnen 24 uur gebeld voor het maken van een afspraak.

Ketenpartners

De partners van het ketenconvenant horeca bieden samen steun aan de sectoren voor een vitale doorstart. Ondernemers zijn dan ook van harte uitgenodigd om leden van deze groep te benaderen om mee te denken in oplossingen, de aanpak van gesprekken etc.

 • Jansen Vastgoed: Gerrit Jansen
 • Rabobank: Joram Maan
 • Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Zwolle: Joëlle Roesink, Theo Runhaar, Nelleke Alleman en Dennis Kaatman
 • Regio Zwolle Brigade: Renate Westdijk, namens WSP regio Zwolle
 • Kennispoort regio Zwolle: Boudewijn Koops en Netty Wakker
 • Regionaal Bureau Zelfstandigen: Jacob Gent
 • KroeseTempert Bedrijfsmakelaars: Daniel Kroese
 • Muller Bedrijfsonroerendgoed: Martijn Muller
 • Heineken: Jasper Brugman
 • Grolsch: René den Blanken
 • ING Bank: Johan Kamphuis
 • ZwolleFonds: Aukje Grouwstra
 • Gemeente Zwolle: Marjan Willems

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens