Dien nu alvast jouw aanvraag in voor financiële ondersteuning vanuit het Stimuleringsfonds Lokale Economie Amstelveen. Om de economie in Amstelveen een impuls te geven heeft de gemeente een Stimuleringsfonds van €750.000 ingesteld.

Met het stimuleringsfonds wil de gemeente goede initiatieven van ondernemers een kickstart geven. De subsidies komen ten goede aan gezamenlijke initiatieven van lokale bedrijven, die de lokale economie versterken. Als het plan wordt goedgekeurd is slechts 25% van de kosten voor eigen rekening.

Vanaf begin juli kan een aanvraag officieel worden ingediend. Maar wacht daar vooral niet op en houd je ook vooral niet in.

Hieronder vind je de voorwaarden waar een plan aan dient te voldoen.

Mocht je nu alvast jouw plan willen indienen dan kan dat via ondernemersloket@amstelveen.nl.

Het aanvraagformulier bevat de volgende onderdelen:

  1. een beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd;
  2. de doelen of resultaten die daarmee worden nagestreefd, hoe de activiteiten daaraan kunnen bijdragen en in welke mate deze zijn gericht op de gemeente of haar inwoners en op door de gemeente vastgestelde doelen of beleidsterreinen;
  3. een begroting van de kosten van de activiteiten en een dekkingsplan;
  4. voor zover de subsidieaanvrager voor dezelfde begrote kosten ook subsidie of een andere financiële bijdrage heeft aangevraagd bij een ander bestuursorgaan, doet hij daarvan mededeling in de aanvraag, onder vermelding van de stand van zaken van de beoordeling van die aanvraag;
  5. een scan of screenshot van het meest recente digitale bankafschrift waaruit het IBAN rekeningnummer blijkt.

Bij het aanvraagformulier dienen daarnaast de volgende bijlagen toegevoegd te worden:

  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
  • een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Vragen?

Neem contact op met Tom van Dijk of Wendy Masselink van het Team Bedrijven via ondernemersloket@amstelveen.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens