De Provincie Noord-Holland heeft de HIRB+ subsidieregeling uitgebreid waardoor nu ook MKB bedrijven gebruik kunnen maken van een subsidie ten behoeve van verduurzaming van het bedrijf en de sector.

Subsidie wordt verleend voor fysieke investeringen in duurzaamheidsmaatregelen gericht op energiebesparing, gebruik en opwek van duurzame energie en voor onderzoek en planvorming op het gebied van kwaliteitsverbetering en verduurzaming.

Onder andere eigenaren van kleine en middelgrote hotels met minimaal 20 en maximaal 80 kamers kunnen de subsidie aanvragen.

Er is in totaal € 100.000 beschikbaar om ondernemers te helpen bij het maken van plannen voor kwaliteitsverbetering. Daarnaast is het dit jaar ook mogelijk geld te krijgen voor de uitvoering van plannen.

Meer informatie over de HIRB+ Uitvoeringsregeling Revitalisering Verblijfsrecreaties 2023 is te vinden op HIRB+ Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland, subsidie - Provincie Noord-Holland.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens