Wil jij je bedrijf verduurzamen, lees dan hieronder hoe je subsidie kunt aanvragen.

De gemeente Eindhoven heeft het bestuur van KHN Eindhoven gevraagd onderstaand bericht met jou als KHN lid te delen.

Beste ondernemer,

Eindhovense MKB bedrijven kunnen een subsidie van maximaal 1500 euro aanvragen als zij maatregelen nemen om hun bedrijf te verduurzamen. Het gaat daarbij om maatregelen die aantoonbaar leiden tot energiebesparing of een vermindering van CO2-uitstoot. Denk aan energiebesparende verlichting, energiebesparende terrasverwarming, radiatorfolie, deurdrangers, isolatie of dubbel glas.

Je kunt de subsidie aanvragen tot en met 30 september 2023. Dat doe je via het digitaal aanvraagformulier.
Via het aanvraagformulier wordt je gevraagd om de volgende informatie aan te leveren:

  • Inloggegevens DigiD of eHerkenning
  • Factuur van de verduurzamings- en/of energiebesparende maatregel in PDF.
  • Een ingevulde en ondertekende de-minimis verklaring (meer informatie hieronder)
  • Een bankafschrift dat niet ouder is dan 3 maanden. Alleen het IBAN, de datum en de tenaamstelling moeten zichtbaar zijn. Maak de andere gegevens onleesbaar.

Let op: Je kunt de-minimusverklaring downloaden op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze moet je printen, invullen, ondertekenen en inscannen. Het is nodig om bij verlening van een subsidie na te gaan hoeveel steunbedragen zijn ontvangen. Als we steun willen geven, kan dit alleen onder een speciale regeling, die ‘de minimis’ heet. Zo kunnen we bedrijven toch steun verlenen tot een maximum van € 200.000,- over een periode van drie belastingjaren.

Verstrekking van de subsidie vindt plaats op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen, totdat het plafond (van € 1.000.000) bereikt is.

Kijk voor meer informatie op: Subsidieregeling energiebesparing MKB Eindhoven | Gemeente Eindhoven.