Het rijk heeft via de “Ministeriële Regeling specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022” voor de 2e tranche een budget beschikbaar gesteld aan de gemeente Schiedam.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is op verschillende plekken een corona toegangsbewijs (CTB) verplicht geweest. Horecaondernemers, culturele instellingen en sportverenigingen moesten deze controle uitvoeren en hebben hierdoor extra kosten gemaakt. Bijvoorbeeld voor het inzetten van extra personeel en materiële kosten. Het rijk heeft via de “Ministeriële Regeling specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022” voor de 2e tranche een budget beschikbaar gesteld aan de gemeente Schiedam. Instellingen en ondernemers kunnen een subsidie aanvragen.

Hiervoor kunt u de subsidie gebruiken:

 • Het dekken van personeelskosten (hieronder valt loon, vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten, sociale zekerheidslasten, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers);
 • Het dekken van materiële kosten (hieronder valt apparatuur om de scans uit te voeren)

Dit zijn de voorwaarden voor de subsidie:

 • U kunt alleen een subsidie aanvragen als horecabedrijf, sportvereniging, cultuurinstelling of andere onderneming, die op grond van de tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 verplicht is de bezoekers te controleren op een coronatoegangsbewijs.
 • U kunt de subsidie aanvragen als tegemoetkoming in de kosten die u noodzakelijk heeft moeten maken in de periode van 1 januari t/m 25 februari 2022. Vanaf 26 februari 2022 werd de maatregel Coronatoegangsbewijs ingetrokken.
 • U kunt een subsidie aanvragen voor maximaal 100% van de gemaakte kosten met een maximum van € 10.000 per aanvrager, per locatie.
 • U kunt de subsidie één keer aanvragen.
 • U kunt de subsidie aanvragen tot en met 15 juli 2022.

Dit is belangrijk om te weten:

 • De subsidiepot voor de 2e tranche bedraagt € 302.937 08.
 • We verzamelen alle aanvragen. Als het totaalbedrag het subsidieplafond overschrijdt, dan verdelen we de subsidiepot evenredig (naar rato).
 • Het college neemt een besluit over uw aanvraag voor 31 juli 2022.
 • Het college beoordeelt of de gemaakte kosten noodzakelijk zijn.
 • Het college beoordeelt alleen volledige aanvragen. Het aanvraagformulier moet volledig en naar waarheid zijn ingevuld en u heeft de gevraagde documenten meegestuurd.
 • U bent verplicht mee te werken bij een steekproefcontrole om te beoordelen of de subsidie daadwerkelijk is besteed waarvoor u de subsidie heeft aangevraagd.
 • Als uit de controle blijkt dat u de subsidie niet heeft besteed waarvoor u de subsidie heeft aangevraagd, dan kunnen we de subsidie geheel of gedeeltelijk intrekken.
 • Als u een bijdrage krijgt voor de gemaakte kosten vanuit een regeling van een andere overheid, dan houden we hier rekening mee bij het toekennen van de subsidie.
 • Als u na vaststelling van de subsidie een bijdrage krijgt vanuit een regeling van een andere overheid, kunnen wij de vaststelling herzien.
 • De Subsidieregeling tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen vervalt per 1 augustus 2022

Dit heeft u nodig om de subsidie aan te vragen:

Bij personeelskosten:

 • Een omschrijving en totaalbedrag van de kosten
 • De periode waarin deze kosten zijn gemaakt
 • Het loonstrookje of de factuur ter onderbouwing.

Bij de materiele kosten:

 • een omschrijving en totaalbedrag van de kosten
 • de periode waarin deze kosten zijn gemaakt
 • de factuur van de aanschaf ter onderbouwing

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 14010 of via het contactformulier.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens