De pandemie heeft een forse impact op de lokale detailhandel, horeca, toerisme, evenementen- en vrijetijdsbranche. Veel van hen kunnen dankzij de ondersteuningsmaatregelen het hoofd net boven water houden. Maar het spek op de botten is weg en geld om extra activiteiten te organiseren is er niet. Daarom heeft Zaanstad, in aanvulling op de gemeentelijke subsidies voor cultuur en wijkinitiatieven, extra geld beschikbaar gesteld voor initiatieven uit deze sectoren.

Met de subsidieregeling Reuring in Zaanstad willen we sectoren die hard getroffen zijn door de coronacrisis ondersteunen in het organiseren van activiteiten die de levendigheid in de stad terug brengen. Het is bedoeld voor initiatieven en evenementen die – uiteraard binnen de dan geldende coronabeperkingen - ‘reuring’ creëren in de winkelgebieden en dorpskernen. Zodat de aanloop van inwoners en binnen- en buitenlandse bezoekers naar Zaanstad weer op gang komt.

In totaal is er voor 2021 een bedrag van €250.000 beschikbaar, met een maximum van € 25.000 per aanvraag, waarbij ten minste 50% van de totale begroting door de aanvrager zelf moet worden ingebracht of uit andere bronnen gefinancierd. De regeling staat open van 1 juli* t/m 1 oktober 2021. De activiteiten dienen plaats te vinden voor 1 juni 2022.

Hoe dient u een aanvraag in?
Aanvragen lopen via het subsidiebureau van de gemeente. Daar vindt u ook de belangrijkste voorwaarden en criteria. Misschien twijfelt u of uw initiatief in aanmerking komt voor een aanvraag. Of is het u niet duidelijk binnen welke (corona-)subsidieregeling uw idee het beste past. Neem dan contact op met reuring@zaanstad.nl

Projectplan
Onderdeel van de aanvraag is een projectplan, waarin de volgende vragen worden beantwoord:

  • Wat is de aanleiding van het plan?
  • Welke partijen/branches/gebieden worden betrokken bij het plan?
  • Wat is het bereik? Welke doelgroepen en hoeveel mensen bereiken we hiermee?
  • Hoe ziet de kalender van het plan er uit?
  • Wat is het totale financiële plaatje? Welke bijdrage van de gemeente is nodig?
  • Wat is het gewenste resultaat?
  • Hoe zorgt dit plan voor het gewenste sneeuwbaleffect in de stad na corona? Is dit plan uit te voeren binnen de op dat moment geldende coronamaatregelen of hier op aan te passen?

Criteria en voorwaarden
Bij de beoordeling van aanvragen wordt gekeken naar het belang voor het (herstel) van desbetreffende gebied en het bereik en de impact op de inwoners van Zaanstad. Andere factoren die meewegen zijn samenwerking (crossovers) met andere branches/sectoren en spreiding over de stad en over de tijd. Ontvangt u voor dit initiatief al een andere subsidieregeling via de gemeente Zaanstad? Dan komt u niet in aanmerking voor een aanvraag vanuit Reuring in Zaanstad.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens