Het kabinet heeft besloten de veiligheidsregio’s een specifieke uitkering te verstrekken voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs op locaties waar dat nodig is.

De gemeente Losser heeft het bestuur van KHN Dinkelland gevraagd onderstaand bericht met jou als KHN lid te delen.

Beste horecaondernemer,

In de bijlage vindt u de beleidsregel “Bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen (CTB) Losser 2022”. Deze beleidsregel is dinsdag 8 februari vastgesteld door het college van B&W. In beginsel is dit dezelfde beleidsregel als de vorige keer (eind 2021) over dit onderwerp. Er is opnieuw een bedrag (€ 87.458) beschikbaar gesteld ter ondersteuning van ondernemers, verenigingen en instellingen die kosten hebben gemaakt i.v.m. de controle op de coronatoegangsbewijzen.

Samenvattend

Aanvragen kunnen ingediend worden door ondernemers, verenigingen en instellingen die de plicht hebben om bezoekers te vragen naar een geldig coronatoegangsbewijs dat overeenkomt met hun legitimatie. Alleen kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 komen voor vergoeding in aanmerking. Een aanvrager kan wederom maximaal € 7.500 ontvangen.

Aanpak aanvraag

Een onderneming, instelling of vereniging levert een plan van aanpak (vormvrij) aan via het algemene e-mailadres gemeente@losser.nl, met in cc Marijke Pluijgers (m.pluijgers@losser.nl). In het onderwerp van de mail graag aangeven dat het om tegemoetkoming CTB gaat. Dan komt het zeker bij de juiste persoon terecht. In de beleidsregel staat welke kosten in aanmerking komen voor vergoeding. Als het plan van aanpak is goedgekeurd door ons dan kan de onderneming, instelling of vereniging daarna weer de factuur indienen.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Marijke Pluijgers,
Vergunningverlener APV en Bijzondere Wetten


Team Plannen, Vergunnen, Handhaven| 053- 5377316 | m.pluijgers@losser.nl | www.losser.nl

Postbus 90, 7580 AB Losser |Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens