Eerder communiceerden we over het verlopen van de gedoogtoestemming voor de coronaterrassen op 1 april. De doorlooptijd voor een aanvraag, beoordeling en vergunningverlening zijn te lang om voor een soepele overgang te zorgen. Hier is een passende oplossing gevonden zodat ondernemers met een gedoogtoestemming niet in de knel komen en dat er snel uitsluitsel komt over de toekomstbestendigheid van het coronaterras.

Indien je een persoonlijke gedoogtoestemming voor een tijdelijk (verruimd) terras hebt, ontvang je binnenkort een brief. Als je het terras ook na 1 april 2024 wilt voortzetten heb je een exploitatievergunning nodig en afhankelijk van de situatie ook een omgevingsvergunning. Zolang het vergunningsproces loopt hoef je niet te vrezen dat je de ‘tijdelijk gedoogde’ terrasactiviteiten per direct moet staken. Wel wordt er een aantal acties verwacht om de gedoogsituatie ononderbroken voort te zetten.

Deze voorzetting is gebonden aan de volgende voorwaarden:

  1. Intentie kenbaar maken uiterlijk 8 april 2024: Stuur uiterlijk 8 april 2024 een e-mail naar trofekamp@velsen.nl om jouw intentie kenbaar te maken een vergunning voor het terras te willen aanvragen. Dit is een belangrijke stap om jouw rechten onder de tijdelijke gedoogtoestemming te behouden.
  2. Tijdig een vergunningsaanvraag indienen: Na het kenbaar maken van jouw intentie, informeert de gemeente over de benodigde vergunningen voor het terras. De gemeente geeft een concrete termijn om een aanvraag te doen. Wanneer er binnen deze termijn geen volledige aanvraag is ontvangen, vervalt de gedoogsituatie.
  3. De beoordelingsprocedure doorlopen: De gedoogsituatie blijft van kracht totdat de beoordelingsprocedure van de exploitatievergunning (voor het terras) volledig is doorlopen. Hierna vervalt de gedoogsituatie automatisch.

Lees hier de Nadere regels terrassen 2024 die per 26-3-2024 zijn vastgesteld.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens