In de coronatijd heeft het college op een aantal plekken in Roden, Peize en Norg het gebruik van de openbare ruimte voor terrassen toegestaan. Hiermee werden ondernemers tegemoet gekomen in hun wens op een veilige manier toch omzet te kunnen maken tijdens periodes van beperkingen.

Namens Sale Wiersma, beleidsmedewerker Economische zaken gemeente Noordenveld, informeren wij jullie graag over het terrassenbeleid. Voor vragen kunnen jullie Sale bereiken via telefoonnummer 088-050 85 62 of per mail via s.wiersma@noordenveld.nl.

In de coronatijd heeft het college op een aantal plekken in Roden, Peize en Norg het gebruik van de openbare ruimte voor terrassen toegestaan. Hiermee werden ondernemers tegemoet gekomen in hun wens op een veilige manier toch omzet te kunnen maken tijdens periodes van beperkingen.

In 2022 is een onderzoek gestart om na te gaan in hoeverre dat gebruik van de openbare ruimte permanent gemaakt kan worden. Het onderzoek is afgerond. Omdat het gebruik van openbare ruimte voor terrassen vrijwel altijd in strijd is met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen, is een zgn. facetbestemmingsplan gemaakt dat aangeeft welke delen van de openbare ruimte gebruikt mogen worden als terras. Het plan onderscheidt situaties waar terrassen direct mogelijk zijn en situaties waar dit eventueel kan, maar dan pas na een ruimtelijke beoordeling.

Het bestemmingsplan zit in de laatste fase van de voorbereiding. De verwachting is dat het nog dit voorjaar, in het kader van de participatie, voorgelegd kan worden aan de ondernemers en omwonenden. Daarna volgt de wettelijk voorgeschreven terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Tenslotte zal de gemeenteraad het plan moeten vaststellen.

Omdat binnenkort het terrasseizoen aanbreekt, zullen ondernemers willen weten of zij in de openbare ruimte terrassen kunnen inrichten, zoals dat ook in de coronatijd is gebeurd. Formeel kan dat pas als het bestemmingsplan in werking treedt. Dat zal pas na het komende terrasseizoen zijn. Om ondernemers toch ter wille te zijn, bestaat de mogelijkheid om een tijdelijke vergunning aan te vragen voor het gewenste gebruik, vooruitlopend op het bestemmingsplan. Het is het beste dat men dan contact met mij opneemt om te overleggen hoe die vergunningsaanvraag in het vat gegoten kan worden.