Op dinsdag 7 maart heeft het bestuur van KHN Edam-Volendam haar bestuursvergadering gehouden. De belangrijkste punten uit dit overleg kun je onderstaand terugvinden.

Verslag van de bestuursvergadering KHN Edam-Volendam d.d. 7 maart 2023

KHN Edam-Volendam vergadert iedere eerste dinsdag van de maand. In de even maanden schuift de gemeente aan. Heb je punten die we mee kunnen nemen in de bestuursvergadering of in het periodieke overleg met de gemeente? Laat het ons weten via edamvolendam@khn.nl.

Overleg wethouders gemeente Edam-Volendam

Op 6 maart vond er een periodiek bestuurlijk overleg plaats met wethouder Angelique Bootsman, burgemeester Sievers moest helaas éénmalig afzeggen. Tijdens dit overleg werden verschillende onderwerpen besproken, waaronder:

 • De gemeente gaf aan dat de Afdeling Veiligheid steeds meer vorm krijgt.
 • De horeca wil betrokken worden bij de kermisvisie en er is afgesproken dat hier eind maart/begin april meer duidelijkheid over komt. Op donderdag 8 maart vindt er themaraad plaats waar de raadsleden geïnformeerd worden over de stand van zaken, je kunt de raadssessie hier volgen. Er wordt gezorgd voor een terugkoppeling hiervan.
 • De aanvragen voor vergrote terrassen brachten meer werk met zich mee dan de gemeente verwacht had, onder andere vanwege de veiligheidsaspecten. Eind maart worden de bevindingen in het college besproken en alle betrokkenen ontvangen hier eind maart/begin april een brief over.
 • Het bestuur van KHN Edam-Volendam blijft proberen in goed overleg met PX10 te komen. PX10 zal binnenkort een presentatie geven aan het bestuur hun activiteiten.
 • Voor het Collectieve Horeca Ontzeggingenbeleid moeten nog een paar handtekeningen verzameld worden. De meeste aanmeldingen van de bedrijven zijn binnen. Bedrijven die zich nog niet hebben aangemeld kunnen dat doen door dit formulier in te vullen en netjes gekopieerd te sturen naar edamvolendam@khn.nl.
 • Het project LEF wordt weer opgepakt.
 • In november is aangegeven dat de horecavisie in de omgevingsvisie verwerkt wordt. Deze visie moet vervolgens omgezet worden naar het omgevingsplan, wat de vervanger van het bestemmingsplan wordt. Deze zomer worden daar nieuwe stappen in genomen, zodra hierover nieuws is hoor je dat van ons.

Ontwikkelingen Toeristisch en Ondernemers Platform (TOP)

Op donderdag 9 maart vindt er een gesprek plaats met de nieuwe toeristencoördinator van de gemeente Edam-Volendam. Op donderdag 16 maart reizen enkele leden van de werkgroep naar Muiden om de QR-code route te bekijken, wat hen kan inspireren bij het ontwikkelen van een toeristische route voor Volendam en Edam.

Muziekmaand juni

Er zijn enkele ondernemers en initiatiefnemers die een muziekmaand willen organiseren in juni. Iedere ondernemer kan hierop aanhaken en een invulling aan geven. Op zondag kan er bijvoorbeeld live muziek in de horeca georganiseerd worden. Daarnaast is er een pubquiz te organiseren waarbij als afsluiting de winnaars worden uitgenodigd voor een finale. De organisatie staat nog in de kinderschoenen en is nog niet concreet.

Update veiligheid

Hoofd Veiligheid van gemeente Edam-Volendam Sander Schaepman is tijdens de bestuursvergadering aangeschoven om een update te geven over de verschillende veiligheidsmaatregelen die genomen zullen worden. Zo wordt er gewerkt aan het in gang zetten van de maatschappelijke beweging om het drank- en drugsgebruik van de jeugd aan te pakken. Door middel van gesprekken met ouders en kinderen wordt de bewustwording gecreëerd. Ook worden er gesprekken gevoerd met diverse overlastgebieden zoals de Singelwijk, het Middengebied en de Kom. In deze gebieden worden straatcoaches en extra handhaving ingezet wat goed lijkt te werken. Binnenkort wordt er een gesprek met horecaondernemers en bewoners van de Kom georganiseerd om te kijken wat we samen kunnen doen om de overlast te beperken. Voor wat betreft de kermis lag er op dinsdag 7 maart een voorstel bij de gemeente voor de indeling van de kermis met mogelijk aanrijroutes, vluchtroutes, een taxisluis e.d. Zodra hier meer duidelijkheid over is laten we het weten. De overlast van voetbalsupporters wordt ook strenger aangepakt. Wellicht dat een stadionverbod in de toekomst gekoppeld kan worden aan een horecaverbod.

En verder:

 • We hebben een tijd geleden enkele vergunningen van paracommercie opgevraagd omdat we het vermoeden hebben dat deze niet meer up-to-date zijn. De gemeente zal ons informeren over hun bevindingen.
 • De indeling van de landelijke ledenraad van KHN wordt aangepast om de leden beter te kunnen bedienen. Er zal worden gewerkt met doelgroepen en doelgroepcommunicatie.
 • Dinsdag 7 maart is de nieuwe voorzitter van KHN Marijke Vuik geïnstalleerd. Hierbij draagt Robèr Willemsen het stokje over.
 • Maandag 27 maart 10.00 uur vindt de volgende KHN Noord-Holland inspiratiedag plaats tijdens de Noord-Hollandse Horecabeurs. Siem Kees en Jaap zijn namens KHN Edam-Volendam aanwezig.

Like KHN Edam-Volendam op Facebook of volg ons via www.khn.nl/edam-volendam.


Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens