27 november was het halfjaarlijkse horecaoverleg met de burgemeester. Voor dit overleg was ditmaal ook wethouder Wiesehahn uitgenodigd.

Vanuit de politie waren er complimenten voor de horeca. De HIT-mutaties tonen aan dat de weekenden in Bergen zonder incidenten verlopen.

Tijdens de jaarwisseling geldt er een vuurwerkverbod en huurt de gemeente voor alle kernen extra toezichthouders in.

Er is momenteel geen capaciteitsprobleem voor het afhandelen van vergunningaanvragen in het kader van de alcoholwet. Aan de horeca het verzoek om bij signalen van (te) late afhandeling van aanvragen, tijdig contact op te nemen met Irene Wilm.

Het verankeren van parasols in de openbare ruimte is omgevingsvergunningplichtig. Per situatie moet maatwerk worden geleverd. Voor het indienen van de aanvraag is het handig om eerst een informatievraag te stellen via horeca@debuch.nl.

De horeca verzoekt om de uitkomsten van het Mysterie-guest onderzoek eerder te delen, zodat het dienstdoende personeel ook direct kan worden geïnstrueerd. De burgemeester deelt deze mening.

Horecanota
De horeca verzoekt om de terrassen uit de evaluatie van de horecanota te halen. De burgemeester geeft aan dat hij voor de kadernota 2025 aan de gemeenteraad voorlegt om geld vrij te maken om capaciteit in te huren voor de evaluatie van de horecanota/het terrassenbeleid. De winstwaarschuwing geldt nog steeds: een evaluatie van het beleid leidt niet per se tot verruiming van de terrassen. Voor nu geldt nog steeds dat de terrasvergunningen worden verleend conform de situatie van voor corona.

De wethouder geeft aan dat de gemeente in gesprek is met “Hart voor Noord-Holland”. Er moet een integrale toeristische visie komen tot 2040. Alle stakeholders, waaronder de horeca, worden hierbij betrokken. Na de zomer 2024 moet de eerste versie klaarliggen.

Lees hier het complete verslag.

Het volgende overleg vindt plaats op 18 maart 2024.