De Rijksoverheid heeft de Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen (CTB) gemaakt. De regeling is er om bedrijven, verenigingen en instellingen, te helpen met de kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die de coronatoegangsbewijzen hebben moeten controleren.

Over de periode van 1 januari tot en met 24 februari 2022 kunnen nog aanvragen worden gedaan.

Vergoedingen

  • Professionele of commerciële organisaties krijgen een vergoeding op basis van een gemiddeld uurloon
  • Vrijwilligersorganisaties krijgen een vergoeding op basis van de door de Belastingdienst vastgestelde vrijwilligersvergoeding

Voorwaarden

De bijdrage vergoedt de kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die de CTB’s hebben moeten controleren of hebben geholpen om de controle daarvan gemakkelijker te maken.

De volgende kosten komen daarvoor in aanmerking:

  • Loonkosten van werknemers en arbeidskrachten
  • Voor niet-commerciële organisatie de verschuldigde vrijwilligers bijdrage
  • Vakantiegeld, Pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten
  • In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten
  • Materiële kosten die de controle van het CTB en identiteitsdocument faciliteren

Hoogte subsidie

Nadat alle aanvragen zijn gedaan zal worden berekend of de door het Rijk beschikbaar gestelde subsidie voldoende is voor alle aanvragen. Als dat niet het geval zijn, dan wordt een verdeling gemaakt naar rato van de gemaakte kosten. De aanvragers krijgen daarover een bevestigingsbrief.

Aanvragen

Aanvragen kunnen tot en met 25 april 2022 worden gedaan via een mail naar gemeente@landvancuijk.nl, onder vermelding van "Incidentele bijdrage coronatoegangsbewijs 2022". Met als bijlage een van de onderstaand rekentools.

In de aanvraag wordt minimaal aangegeven:

  • De gevraagde subsidie;
  • De onderbouwing van de gevraagde subsidie met berekening volgens de rekentool en aangevuld met in ieder geval facturen (voor materiaal en of externe inhuur), het aantal vaste zitplaatsen en bewijs van uitbetaling in geval van een vrijwilligersorganisatie.


Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens