In gesprek met KHN Bloemendaal heeft de gemeente laten weten dat de regeling tijdelijke terrasuitbreiding wordt voortgezet t/m 31 oktober 2022.

Door de tijdelijke verruiming worden horecaondernemers in de gelegenheid gesteld om (extra) inkomsten te kunnen genereren om het omzetverlies van de afgelopen periode (enigszins) te kunnen compenseren.

Hierbij gelden de volgende regels:

 1. De algemene terrasregels, die in de normale situatie gelden, blijven van kracht. De terrastijden blijven ongewijzigd en muziek op het terras is niet toegestaan;
 2. In week 25 wordt met KHN Bloemendaal een evaluatiemoment gekozen over de effecten van de terrassen voor de woon- en leefomgeving in de nabijheid van terrassen; dat kan reden zijn om de periode aan te passen;
 3. De verkeersveiligheid blijft te alle tijden gewaarborgd;
 4. Een obstakelvrije doorgang van minimaal 3,5 meter voor hulp- en nooddiensten door straten is vereist. Trottoirs dienen ten minste 1,5 meter vrij te blijven van obstakels (zoals terras/terrasonderdelen);
 5. De omwonenden dienen door de ondernemer te worden geïnformeerd over de tijdelijke verlenging van de terrasuitbreiding. Bij klachten etc. dit melden door horecaondernemer bij gemeente;
 6. Terrasuitbreiding mag in beginsel niet plaatsvinden op het gras of in het groen, tenzij hiervoor nadrukkelijk toestemming wordt verleend door/namens het college;
 7. Het plaatsen van een tijdelijk terras op (gemeentelijke) parkeerplaatsen is niet (meer) toegestaan in de centra van de gemeente;
 8. Openbaar straatmeubilair wordt niet verplaatst (fietsenrekken, afvalbakken, verkeersborden, straatlantaarns, bankjes e.d. );
 9. Er mag geen sprake zijn van terrasoverkappingen en heaters, anders dan waarvoor vergunning/toestemming is verleend; het gebruik van dekens en warmtekussens is uiteraard toegestaan;
 10. De huidige toegestane, tijdelijke uitbreiding van de terrassen dienen qua opstelling -in beginsel- ongewijzigd te blijven, tenzij onder andere de (verkeers)veiligheid dit noopt;
 11. De terrassen dienen duidelijk zichtbaar te zijn voor weggebruikers;
 12. Het college is te alle tijden bevoegd om de tijdelijke terras-regeling (tussentijds) te beëindigen c.q. de regels aan te passen.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met KHN Bloemendaal via bloemendaal@khn.nl of via jouw regiomanager Miriam Geerlings via 06-53379574.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens