Ook in 2021 is tijdelijke terrasuitbreiding toegestaan. Ondernemers die in 2020 een tijdelijke vergunning voor uitbreiding van hun terras hebben ontvangen, hoeven niet opnieuw een aanvraag in te dienen.

Er worden geen legeskosten in rekening gebracht. Wel kan het zijn dat door een gewijzigde lokale situatie, bijvoorbeeld als gevolg van (aanstaande) werkzaamheden, een extra terras niet meer mogelijk is. Alle ondernemers krijgen individueel bericht over de voortzetting van hun tijdelijk terras.

Daarnaast blijft het mogelijk om een gewijzigde aanvraag in te dienen. Ondernemers die niet eerder van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt en dit nu wel willen, kunnen onder dezelfde voorwaarden een aanvraag indienen. Er wordt geen precario in rekening gebracht voor de tijdelijke terrasuitbreiding tijdens de Coronacrisis.

Heb je vragen?

Stuur dan een mail naar apv@gemeentesluis.nl of neem telefonisch contact op met het cluster vergunningen via telefoonnummer 0117 457 339.

Gemeentelijke steunmaatregelen voor ondernemers

De gemeente Sluis heeft een aantal ondersteuningsmaatregelen genomen in het kader van de coronacrisis. Dit onder andere op het gebied van een aantal belastingen, precario, leges en uitstel van betalingen. De gemeentelijke ondersteuningsmaatregelen, maar ook de regionale en landelijke ondersteuningsmaatregelen zijn overzichtelijk verzameld en te raadplegen via de button ‘Hulp voor ondernemers’ op de website van gemeente Sluis.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens