Onder regie van de gemeente Amsterdam hebben we met een brede afvaardiging van ondernemers uit de Leidsebuurt nagedacht over de toekomst van de Leidsebuurt.

Voor de coronacrisis zagen we al dat een aantal ondernemers het steeds moeilijker had. Het uitgaanspubliek werd minder en zowel de winkels als restaurants in het gebied hadden minder gasten en het gemiddelde bestedingspatroon werd lager. Blijkbaar profiteerden we niet voldoende van de grote stroom bezoekers die de stad had. De druktediscussie ging aan de Leidsebuurt voorbij. Amsterdammers en Nederlanders zijn de afgelopen jaren steeds minder in het gebied en blijkbaar kon de internationale toerist het gebied niet meer zo goed vinden of verbleef er gewoon steeds minder.

Meer respectvolle bezoekers

Met de uitvoeringsnotitie aanpak binnenstad streeft de gemeente ernaar dat de Amsterdamse binnenstad weer een plek wordt waar alle Amsterdammers en bewoners zich thuis voelen en waar we, als internationale stad, bezoekers uit binnen- en buitenland blijven verwelkomen als zij komen voor het unieke karakter van de stad en respect hebben voor de stad en haar bewoners. Kortom, er wordt gestreefd naar meer respectvolle bezoekers. Om dit te realiseren is uiteraard een uitdaging en er zullen verschillende elementen een rol in kunnen spelen. amsterdam&partners is een belangrijke partner die hierop inzet. We hebben onlangs met hen samengewerkt aan een adviesrapport –Herontwerp bezoekerseconomie Amsterdam. Een van de opdrachten van het stadsdeelbestuur is om van zeven kenmerkende en belangrijke gebieden in de binnenstad gebiedsprofielen te maken die aansluiten bij de ambities.

Gebiedsprofiel Leidsebuurt

Een daarvan is dus de Leidsebuurt. We zijn de afgelopen weken op een fijne manier met veel enthousiaste en betrokken vertegenwoordigers uit de Leidsebuurt aan de slag gegaan en hebben in eerste instantie de sterke en zwakke punten van het gebied goed in kaart gebracht. We hebben een gebiedsprofiel gemaakt waarbij we benoemen dat de Leidsebuurt zich kenmerkt als een iconisch uitgaansgebied met een uniek aanbod aan culturele instellingen, (Amsterdamse) horeca, fraaie terrassen, en dat zorgt voor een hoop gezelligheid. Daarnaast ademt het gebied historie en kent het vele verborgen parels die voor een verrassend effect zorgen bij het publiek. In het gebiedsprofiel hebben we ambities genoemd en ook hoe we parels en partijen kunnen verbinden, zodat de Amsterdammer, alsook meer respectvolle bezoekers, zowel nationaal als internationaal, de Leidsebuurt weer gaan ontdekken.

Unieke kansen optimaal benutten

Uiteraard vergt dit lef van ondernemers, maar ook van het stadsdeelbestuur om activiteiten toe te staan en de ondernemers ruimte te geven voor goede initiatieven. De afgelopen jaren zijn er veel regels en vooral beperkingen geweest om de drukte te beheersen en dit heeft soms onterecht de indruk gewekt dat het niet meer fijn is om in dit gedeelte van de stad te verblijven. Echter, heden en ook het verleden laten zien dat de Leidsebuurt een apart deel van de binnenstad is waar maatwerk nodig is om de unieke kansen optimaal te benutten. Het gebiedsprofiel toont ons waarom dat is. De ondernemers willen in goede samenwerking met de bewoners in het gebied tot mooie initiatieven komen. Als bewoners in de Leidsebuurt erin geloven zullen andere Amsterdammers dat ook doen. Het is een misvatting dat het stadsdeelbestuur zich alleen wil focussen op Amsterdammers. Het gebiedsprofiel is veel breder opgezet en ook gericht op bezoekers van buiten de stad.

Lees hier Het gebiedsprofiel Leidsebuurt.

Ideeën zijn welkom

Wellicht kun je als individueel bedrijf hier ook al op voortborduren. Weet dat alle samenwerkende partners ook zullen streven naar goede campagnes om het gebied goed op de kaart te zetten om meer en nieuwe bezoekers aan te kunnen trekken. Een stuurgroep met een kleinere afvaardiging van ondernemers is nu bezig om verder vorm en sturing te geven aan dit gebiedsprofiel. Ideeën zijn altijd welkom.

Het profiel is inmiddels aan het stadsdeelbestuur aangeboden en met veel enthousiasme ontvangen. Stadsdeelvoorzitter Mascha ten Bruggencate gaf aan veel kansen te zien voor het gebied en de gekozen lijn te omarmen. Ze hoopt dat veel ondernemers betrokken blijven om hier een bijdrage aan te leveren.

Voor vragen, opmerkingen of ideeën kun je terecht bij:

Robert Domhof, BIZ Leidsebuurt, secretariaat@leidseplein.amsterdam
Eveline Doornhegge, KHN, e.doornhegge@khn.nl
Nana de Loor, gebiedsmakelaar gemeente Amsterdam, n.de.loor@amsterdam.nl

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens