Ter compensatie van de kosten die gemaakt zijn om het corona toegangsbewijs (CTB) te controleren heeft de gemeente Bergen subsidie beschikbaar gekregen vanuit het Rijk. De subsidie is bedoeld voor bedrijven/organisaties of instellingen in de gemeente Bergen die verplicht zijn het CTB te controleren en dit ook uitvoeren in de praktijk.

Voor het berekenen van de extra personeelskosten kun je bijgaande rekentool gebruiken als hulpmiddel. Voor het eerste deel ‘Compensatie loonkosten werknemers en arbeidskrachten’ hoef je alleen rij 4 en 5 in te vullen (het gemiddeld aantal gasten per dag en het aantal dagen dat je geopend bent per week). De overige velden zijn al ingevuld.

Vervolgens stuur je een eigen factuur met bijlagen ter verantwoording naar de gemeente. Daarbij wordt uitgegaan van de openingstijden zoals die golden per 22 september. Op de factuur moet een duidelijke omschrijving staan waar het bedrag aan is besteed.

De gemeente dient de uitbetaalde subsidie te verantwoorden bij de veiligheidsregio en het Rijk. En de ondernemer dient de aangevraagde subsidie te verantwoorden bij de gemeente.

Voorwaarden voor het aanvragen van subsidie ter dekking van:

1

Extra personeelskosten van bestaand personeel

m.b.v. onderdeel 1 in de rekentool kan je een berekening maken. De uitkomst kan je gebruiken voor het opmaken van een factuur met een duidelijke omschrijving welke kosten het betreft.

Om aan te tonen dat het om extra uren gaat kan je een overzicht meesturen van een personeelsplanning van de week vóór 22 september en een week na 22 september

2

Extra personeelskosten van nieuwe medewerkers (na 22 september in dienst)

Een arbeidscontract wat na 22 september is ingegaan waarbij de persoonsgegevens onherkenbaar zijn gemaakt

3

Extra personeelskosten voor het inhuren van derden (via uitzendbureau/payroll)

Kopie factuur als bewijsmateriaal meesturen

4

Scanapparatuur, ipad, telefoon etc. wat is aangeschaft na 22 september

Kopie factuur als bewijsmateriaal meesturen

Uiteraard worden de facturen zoals vermeld in regel 3 en 4 gewoon door de ondernemer betaald en dienen de kopieën alleen ter verantwoording.

Hieronder samengevat de voorwaarden voor de onkostenvergoeding:

  • U heeft een horecavergunning;
  • U maakt extra kosten voor ondersteuning bij het controleren van het coronatoegangsbewijzen;
  • U maakt hiervoor kosten tussen 22 september 2021 en 31 december 2021.
  • Kosten die in aanmerking komen voor vergoeding: (Extra)Inhuur van werknemers voor controle van het coronatoegangsbewijs; Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;

Aanvragen kunnen tot uiterlijk 31 december worden gestuurd naar apv@debuch.nl o.v.v. Subsidie CTB. Denk hierbij aan het toevoegen van een factuur en/of bewijsstukken.

Zie ook bijgaande brief van de gemeente Bergen, de informatie geldt ook voor de andere BUCH-gemeenten.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens