Caroline van der Plas (BBB) bracht op woensdag 1 maart een bezoek aan de Deventerse Horeca. Zij werd ontvangen door KHN-directeur Dirk Beljaarts, Bart Voortman (voorzitter KHN Deventer) en de Deventerse horecaondernemer Paul Klösters. Dit werkbezoek was mede op initiatief van MKB Nederland, Leendert Jan Visser (directeur MKB Nederland) en Jacco Vonhof (voorzitter MKB Nederland) waren ook aanwezig.

Tijdens dit werkbezoek is door KHN benadrukt dat voor de horeca flexibele inzet van mensen een must is en dat een zekere mate van flexibiliteit en uitzonderingen voor seizoenwerk en studenten/scholieren in de regelgeving mogelijk moet blijven.

Paul Klösters en Bart Voortman brachten met praktijkvoorbeelden duidelijk over dat het de opeenstapeling is van duurdere energie, inkoop, arbeid en huur, maar tegelijkertijd aflossingen van coronaschulden, wat ervoor zorgt dat veel horecaondernemers het op dit moment financieel nog steeds zwaar hebben en heel sterk het gevoel hebben dat de rekening wederom bij het MKB wordt neergelegd, met als gevolg dat ondernemen in Nederland niet aantrekkelijk is.

KHN-directeur Dirk Beljaarts: “Het was voor ons een goede bijeenkomst, omdat Caroline de verhalen van de ondernemers in de praktijk kon horen. De ondernemers konden goed overbrengen wat er bij hun speelt en waar zij tegen aan lopen. En natuurlijk eindigt het niet met een werkbezoek, we zullen in de toekomst korte lijntjes houden met Caroline”.

Caroline van der Plas: "Het was een hele interessante en nuttige bijeenkomst. Goed om de praktijkverhalen van ondernemers te horen en met name waar ze tegen aanlopen, zoals de overmatige regelwetgeving in Nederland, waarvan op voorhand niet goed is bedacht of dit in de praktijk ook werkt. Ik neem de input van de ondernemers zeker mee naar Den Haag."

In het werkbezoek was veel aandacht voor flexibele werkafspraken in de horeca en het thema eerlijk speelveld.

Mogelijkheid voor flexibele werkafspraken is een must in de horeca

De trend in de regelgeving voor de arbeidsmarkt is al jarenlang duidelijk. Meer vast en minder mogelijkheden voor flexibele afspraken in arbeidscontracten. De huidige coalitie heeft een groot deel van eerdere adviezen van de commissie Borstlap en de SER overgenomen in het coalitieakkoord. Daardoor weten we dat de mogelijkheid voor 0-urencontracten in nieuwe wetgeving zal verdwijnen. Belangrijk voor sectoren als de horeca waar flexibele inzet van mensen een must is, is dat flexibiliteit en uitzonderingen voor seizoenwerk en studenten/scholieren mogelijk blijven. KHN denkt daarbij niet zwart-wit; het is voor ons niet óf flexibel óf vast. Een zekere mate van flexibele inzet van werknemers kan prima gecombineerd worden met inkomenszekerheid. En doet recht aan de wens voor flexibiliteit van de werknemers zelf.

Binnenkort zal minister Van Gennip van SZW haar concrete plannen voor wetgeving bekend maken in een brief die ze aan de Tweede Kamer zal sturen. En dan is de Tweede Kamer aan zet. Belangrijk dus om de Tweede Kamerfracties de visie van KHN op dit belangrijke onderwerp mee te geven.

Eerlijk speelveld

BBB geeft in het gesprek aan dat zij ziet dat er verschillen tussen gemeenten bestaan als het gaat om eerlijk speelveld. KHN beaamt dit. KHN ziet dat in de omgeving van Deventer er veel paracommerciële instellingen en zuipketen zijn. De handhaving vanuit de gemeente op deze locaties vinden helaas nauwelijks plaats dus deze locaties hebben vrij spel. KHN heeft dit bij de gemeenten ook aangegeven. Het probleem zit ‘m niet in de concurrentie zelf, maar dat deze gesubsidieerde locaties en zuipketen zich niet aan dezelfde regels hoeven te houden. Hiermee ontstaat een oneerlijk speelveld. En daar strijdt KHN tegen.

Ook vroeg de BBB hoe KHN tegen blurring aan kijkt. KHN is in principe geen voorstander van 'blurring' met alcohol. Er moet een scheiding blijven tussen horeca met een vergunning volgens de Alcoholwet en detailhandel. Als de politiek ‘blurren-met-alcohol’ toch makkelijker wil maken, dan moeten voor alle partijen dezelfde regels (en dus kansen) gelden: Dezelfde vergunnings- en opleidingseisen (Verklaring Sociale Hygiëne) en dezelfde inrichtingseisen. Gelijke monniken, gelijke kappen. Daarbij mogen gemeenten niet nu al vooruitlopen op eventuele initiatiefwetgeving die nog in voorbereiding is.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens