Gelukkig kunnen we allemaal weer volop draaien. Via dit bericht willen wij jou nogmaals informeren over de uitbreiding van de terrassen in het centrum.

Veilig en gastvrij Zandvoort
De gemeente heeft in 2020 en 2021 toestemming verleend aan de horeca om de terrassen in verband met de coronacrisis uit te breiden. Dit om de bezoekers op een veilige wijze te kunnen ontvangen en de horeca te ondersteunen. In voorbereiding op de versoepeling van de landelijke coronamaatregelen hebben verschillende horecaondernemers en KHN Zandvoort de gemeente gevraagd om in 2022 opnieuw toestemming te verlenen voor terrasuitbreiding.

Uitbreiden van de terrassen
Het college heeft besloten om de horeca opnieuw toestemming te geven om de terrassen uit te breiden. De terrasuitbreiding loopt vanaf heden tot maandag 26 september 2022. Vanzelfsprekend onder de voorwaarde dat de maatregelen van de Rijksoverheid dit toe (blijven) staan.

Afsluiten van de Haltestraat
In 2020 en 2021 heeft de gemeente geëxperimenteerd met het tijdelijk afsluiten van de Haltestraat. Uit de evaluatie is gebleken dat de afsluiting heeft bijgedragen aan de versterking van het verblijfsgebied. Het merendeel van de ondernemers, bewoners en bezoekers hebben overwegend positief op de afsluiting gereageerd. Er is meer sfeer in de Haltestraat wat de (avond)horeca ten goede komt. De minder positieve reacties hebben betrekking op het tijdstip en de uitstraling van de afsluiting. De gemeente onderzoekt momenteel in overleg met ondernemers en bewoners of de afsluiting in de toekomst een meer structureel karakter kan krijgen. Naar verwacht wordt het onderzoek in het voorjaar van 2022 afgerond. Dit betekent dat wij vooruitlopend op de uitkomsten van dit onderzoek geen besluit nemen over het afsluiten van de Haltestraat. Het besluit tot het afsluiten van de Haltestraat wordt nu samen met het onderzoek voorbereid en de gemeente zal de ondernemers en bewoners hierbij betrekken.

Vanzelfsprekend kunnen de horecaondernemers in de Haltestraat de komende periode hun reguliere terras benutten en, zoals in voorgaande jaren, in overleg met hun buren hun terras in de breedte uitbreiden. De algemene voorwaarden voor de uitbreiding zijn bijgevoegd. De gemeente kan de ondernemers indien gewenst ondersteunen bij het zoeken van uitbreidingsmogelijkheden. Jullie kunnen daarvoor contact opnemen met Irma Keur en/of Arne Langendoen via zandvoort@haarlem.nl.

Opheffen van parkeerplaatsen
De afgelopen twee jaar heeft gemeente tijdelijk een aantal parkeerplaatsen in de Zeestraat en Haltestraat opgeheven om de terrasuitbreiding voor de (dag)horeca mogelijk te maken.

Als gevolg van het opheffen van de parkeerplaatsen is de parkeerdruk hoger geworden. Aan de hand van de ervaringen van voorgaande jaren heeft de gemeente besloten om in 2022 geen parkeerplaatsen op te heffen. Deze ondernemers kunnen de komende periode hun reguliere terras benutten en hun terras in overleg met hun buren in de breedte uitbreiden. De gemeente kan de ondernemers indien gewenst ondersteunen bij het zoeken van uitbreidingsmogelijkheden. Jullie kunnen daarvoor contact opnemen met Irma Keur en/of Arne Langendoen via zandvoort@haarlem.nl.

Algemene voorwaarden
Om snel te kunnen handelen, heeft de gemeente een aantal algemene voorwaarden opgesteld. Dit betekent dat de gemeente geen individuele terrasplannen van lokale ondernemers beoordeeld. De lokale ondernemers kunnen hun terras op basis van de door de gemeente vastgestelde plattegronden en de algemene voorwaarden uitbreiden. Wij merken daarbij op dat de gemeente niet als enige verantwoordelijk is voor een veilig verblijf in het centrum. Eigen verantwoordelijkheid en persoonlijk bewustzijn van bewoners, ondernemers en bezoekers blijft essentieel voor het welslagen van de anderhalve meter-samenleving. De algemene voorwaarden zijn bij deze mail toegevoegd.

Ondernemersplatform
Meer informatie over de uitbreiding van de terrassen is te vinden op het Ondernemersplatform Zandvoort. Wil je op de hoogte blijven van alle relevante ontwikkelingen voor ondernemend Zandvoort? Registreer je dan via www.ondernemersplatformzandvoort.nl door op de knop “registreer” rechtsboven in het scherm te klikken of mail Robert Storm, de coördinator van het Ondernemersplatform via rstorm@haarlem.nl.

Vragen
Heb je vragen over de terrasuitbreiding, neem dan contact op met Irma Keur en/of Arne Langendoen via zandvoort@haarlem.nl.

Bijlagen:
- Algemene voorwaarden uitbreiding terrassen
- 1.1 Kerkstraat
- 1.2 Kerkplein
- 1.3 Gasthuisplein
- 1.4 Badhuisplein
- 1.5 Raadhuisplein
- 1.6 Zeestraat
- 1.7 Haltestraat I (geopend)
- 1.8 Haltestraat II (geopend)
- 1.9 Haltestraat III (geopend)


Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens