Hierbij nodigen wij onze leden en partners uit voor de algemene ledenvergadering voor KHN Deurne met aansluitend een (demonstratie) “bierbrouw-workshop”, alle ingrediënten voor een nuttige en gezellige avond!

Naast het verslag, vanuit het afdelingsbestuur en KHN landelijk, horen wij graag hoe het met jullie gaat! Waar liggen uitdagingen of kansen en hoe verder in 2024.

Wanneer: Maandag 16 oktober 2023
Tijd: Inloop 17.30 uur, start ALV 18.00 uur
Waar: Toon Kortooms Park, Griendtsveenseweg 8 in Deurne

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen/ingekomen stukken
3. Notulen van de voorgaande Algemene Ledenvergadering 4 oktober
4. Financieel verslag en concept begroting
5. Nieuws vanuit de regiomanager Wendy Klomp
6. Bestuurszaken
6.1 Voortgang KHN Deurne door de voorzitter
6.2 Waar mogen wij ons als bestuur & samen komend jaar op inzetten
7. Rondvraag en sluiting

Aanmelden
Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan deurne@khn.nl. Laat uiterlijk 5 oktober van je horen of je erbij bent met 1 of 2 personen!

Rond de klok van 19:00 uur wordt de vergadering gesloten en gaat de bierbrouw-workshop van start. Een leuke avond en de ideale gelegenheid om je collega's beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.

Heb je een vraag, actualiteit of relevant nieuws welke je graag wilt delen? Dit horen wij uiteraard graag, mail dit aan ons secretariaat via deurne@khn.nl, dan kunnen wij er tijdens de vergadering aandacht aan geven.

Wil jij ook op de hoogte zijn van het laatste nieuws en actuele ontwikkelingen, zeker komen!
Wij verwelkomen jullie graag op 16 oktober.