Hierbij nodigen wij onze leden en partners uit voor de algemene ledenvergadering voor KHN Bergeijk met aansluitend een gezellige winterborrel!

Naast het verslag, vanuit het afdelingsbestuur en KHN landelijk, horen wij graag hoe het met jullie gaat!
Waar liggen uitdagingen of kansen en hoe verder in 2024.

Wanneer: Maandag 20 november 2023
Tijd: Inloop 15.30 uur, start ALV 16.00 uur
Waar: De Gouden Leeuw, Hof 6, Bergeijk

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen/ingekomen stukken
3. Notulen van de voorgaande Algemene Ledenvergadering
4. Financieel verslag en concept begroting
5. Nieuws vanuit de regiomanager Casimir Stahlecker
6. Bestuurszaken
6.1 Volgens het rooster van aftreden zijn twee bestuursleden aftredend (en niet verkiesbaar)
Marleen Daris en Ronny Groenen – beiden algemeen bestuurder
6.2 Voortgang KHN Bergeijk door de voorzitter
6.3 Waar mogen wij ons als bestuur & samen komend jaar op inzetten
7. Rondvraag en sluiting

Aanmelden
Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan bergeijk@khn.nl. Laat uiterlijk 15 november van je horen of je erbij bent met 1 of 2 personen!

Rond de klok van 17.00 uur wordt de vergadering gesloten en nemen we met een feestelijke winterborrel afscheid van Marleen en Ronny. Een nuttige en leuke avond en de ideale gelegenheid om je collega's beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.

Heb je een vraag, actualiteit of relevant nieuws welke je graag wilt delen? Dit horen wij uiteraard graag, mail dit aan ons secretariaat via bergeijk@khn.nl, dan kunnen wij er tijdens de vergadering aandacht aan geven.

Wil jij ook op de hoogte zijn van het laatste nieuws en actuele ontwikkelingen, zeker komen!