In coronatijd hebben we met velen van jullie gesproken over maatregelen, compensatie en andere zaken. Gelukkig is die tijd al lang achter ons en is de normale gang van zaken voor velen weer hersteld (al zijn we de doorwerking van corona natuurlijk niet vergeten). Het is dan ook tijd om een breed Zaans horecaoverleg weer op te starten dat sinds 2019 niet meer is gehouden.

Een gesprek tussen horecaondernemers en de gemeente over hoe we met elkaar de stad nog aantrekkelijker maken, waar jullie tegen aan lopen en hoe we met elkaar op kunnen trekken. In het verleden was het een beperkt gezelschap en de agenda vooral gericht op veiligheid. Het nieuwe gesprek willen we vooral met elkaar opzetten met als achterliggend stuk de Horecavisie 2021-2025.

Graag ontvangen we u op maandag 30 oktober, 19.00 uur in de raadzaal van het stadhuis.

Voor nu een brede uitnodiging aan vele ondernemers (zeg het voort!) omdat we elkaar lange tijd niet gesproken hebben.

In de toekomst zal het gesprek met een iets kleiner gezelschap plaatsvinden waarbij het beeld vanuit de gemeente is om een afvaardiging per gebied plaats te laten nemen.
Uiteraard gaat u daar in het gezamenlijke gesprek over. De data van de overleggen komen we op 30 oktober op terug.

Bespreekpunten voor 30 oktober zijn voor nu vanuit de gemeente en KHN aangeleverd;

 • Opening
 • Stand van zaken in de horeca
 • Horeca convenant
 • Brede maatschappelijke rol van de horeca
 • Aanvulling van de horeca op het toeristisch product
 • Samenwerking met anderen
 • Lage instap arbeidsmarkt
 • Sociale rol van de horeca
 • Vorm, samenstelling en frequentie horecaoverleg
 • Wat verder ter tafel komt
 • Sluiting

Graag tot 30 oktober.
Mede namens burgemeester Jan Hamming en wethouder Stephanie Onclin