Het jaar 2029 komt steeds dichterbij. Dan wordt uitgebreid stilgestaan bij het feit, dat het beleg van ’s-Hertogenbosch en de Linie 1629 dan 400 jaar geleden is.

De gemeente De werkgroep 1629-2029 en de gemeente Vught heeft het bestuur van KHN De Leye gevraagd onderstaand bericht met jou als KHN lid te delen.

Beste ondernemer,

Via dit schrijven nodigen wij u van harte uit voor een speciale bijeenkomst. Deze vindt plaats op vrijdagmiddag 1 september aanstaande, in de vorm van een unieke ‘heisessie’. Plaats van handeling is de Hollandse Dijk in de Gement, een bijzondere locatie langs de Linie 1629. De exacte locatie is te zien op het kaartje in deze uitnodiging.

Waarom organiseren wij deze middag? Het jaar 2029 komt steeds dichterbij. Dan wordt uitgebreid stilgestaan bij het feit, dat het beleg van ’s-Hertogenbosch en de Linie 1629 dan 400 jaar geleden is. Dat beleg is voor zowel Vught, ’s-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel als Heusden historisch van grote betekenis geweest. De Linie 1629 en het bijbehorende verhaal van de 80 jarige oorlog, vormen een essentieel onderdeel van het DNA van onze streek.

Ons streven is om de Linie 1629 op een speelse manier aantrekkelijk te maken voor een breed publiek en de bekendheid ervan te vergroten. Dit gaan we doen door middel van het organiseren van uiteenlopende evenementen en activiteiten in de komende jaren, gericht op verschillende doelgroepen. Ook de gemeente Vught blijft investeren in de Linie 1629 en de Zuiderwaterlinie, waarvan Vught onderdeel uitmaakt.

Belangrijk is dat het thema 1629 ook door ondernemers breed gedragen wordt en wordt ingepast in de bedrijfsvoering. Het benutten van erfgoed als inspiratiebron geeft een concurrentievoordeel, met het aanbieden van onderscheidende producten, diensten of ervaringen. Wij zien op dat vlak veel kansen, die we graag samen met u willen onderzoeken. De bijeenkomst van 1 september vormt daarvoor een mooie symbolische start. Wij willen die middag de lokale betrokkenheid en samenwerking stimuleren en zo de deur openen naar nieuwe ideeën..

Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen, kunt u dit vòòr maandag 14 augustus doorgeven aan het secretariaat van de werkgroep 1629 (1629vught@gmail.com). Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, sturen wij u tijdig een officiële uitnodiging met nadere details van het programma.

Wij hopen snel iets van u te horen.

Met vriendelijke groet,

De werkgroep 1629-2029 en de gemeente Vught,

namens deze, de voorzitter Koos Theuws