Als bestuur willen wij jullie graag op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen, wat we gedaan hebben in 2020 en daarnaast horen wij uiteraard graag hoe het met jullie gaat. Online is minder leuk en “anders dan anders”, maar een gezellig samenzijn of workshop houden we zeker komend jaar tegoed!

Wat: algemene ledenvergadering (ALV)
Wanneer: Maandag 18 januari 2021
Tijd: 13.00 tot 14.30 uur
Waar: Online via Teams, gebruik deze link om deel te nemen aan de bijeenkomst.

Aanmelden
Ben jij erbij? Ook als je een vraag of opmerking hebt, mail aan deleye@khn.nl dan kunnen wij dit tijdens de ALV meenemen.

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d.27 januari 2020 (je dient ingelogd te zijn op onze website om deze in te kunnen zien)
 3. 2020-nieuws vanuit het bestuur door voorzitter Jan Witmer
 4. Financieel verslag door penningmeester Klaas van Leengoed
 5. Bestuurszaken

5.1 bestuurswisseling ter vaststelling

In verband met de gemeentelijke herindeling en een einde dienstverband zijn er twee vacatures in het afdelingsbestuur ontstaan. Het bestuur legt de vergadering onderstaande voorstel ter besluitvorming en goedkeuring voor aan de vergadering.

 • Aftredend en niet herkiesbaar is de heer R. (Ruud) Wagemakers in de functie van secretaris
 • Aftredend en niet herkiesbaar is de heer J. (Jan) Witmer in de functie van voorzitter
 • Na consultatie stelt het bestuur voor de volgende personen te (her)benoemen in het bestuur
 • Als voorzitter: de heer K. (Klaas) van Leengoed
 • Als secretaris: de heer T. (Ton) Pijnenburg
 • Na consultatie stelt het bestuur voor de volgende persoon te benoemen in het bestuur
 • Als penningmeester: de heer V. (Vincent) Bol

Eventuele namen van (tegen-)kandidaten voor bovenstaande functie van voorzitter, secretaris of penningmeester in het bestuur kunnen worden ingediend bij ons secretariaat tot 5 (vijf) dagen voor de vergadering. Kandidaatstelling dient schriftelijk (per e-mail) te geschieden en bekrachtigd te zijn door de handtekening van minimaal 5 (vijf) stemgerechtigde leden.

5.2 Vooruitblik 2021

 1. Nieuws vanuit KHN door regiomanager René Nouwens
 2. Geluiden uit het veld, hoe gaat het met jullie?
 3. Rondvraag en sluiting

Wij kijken uit naar een goed en bovenal inspirerend overleg!

Zodra er meer (ondernemers)vrijheid is nemen wij, samen met jullie, tijdens een aangeklede borrel feestelijk afscheid van de aftredende bestuurders en brengen wij een toost uit op een gezonde toekomst voor ons allen!

Heeft KHN De Leye je interesse en kun je af en toe wat uurtjes vrij maken, wij zijn altijd op zoek naar positieve leuke collega bestuurders? Meld je aan, wij gaan graag met je in gesprek.

Tot maandag 18 januari aanstaande, mogen wij op jou rekenen?

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens