Ondanks, deze voor de horeca nare tijd, gaan bestuurlijke zaken van de gemeente NoardEast Fryslan gewoon door.

Ondanks, deze voor de horeca nare tijd, gaan bestuurlijke zaken van de gemeente NoardEast Fryslan gewoon door.

Het college van B&W heeft ingestemd met een ontwerp van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de gemeente Noardeast-Fryslân. Deze ontwerp-APV vervangt de APV’s van de voormalige gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.

De ontwerp-APV ligt van 15 april tot 15 mei ter inzage. Gedurende deze periode kan iedereen schriftelijk een zienswijze over de ontwerp-APV indienen bij het college van B&W.

Graag nodigen wij je uit voor een online vergadering om de wijzigingen voor de horeca te bespreken en waar nodig collectief als KHN een zienswijze namens de leden van KHN in de gemeente in te dienen. Deze vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 12 mei om 10:00 uur. Mocht je mee willen praten stuur dan een mail naar a.meindertsma@khn.nl dan zorgen we ervoor dat je uitgenodigd wordt voor de online ledenvergadering.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. de oude APV’s van de voormalige gemeenten betreffen, de volgende zaken:

  • Aanpassing horeca-exploitatievergunningstelsel (alleen voor natte horeca), een specifieke terrasvergunningbepaling en aanpassing van het toelatingstijdenregime (02.00 uur) en sluitingstijdenregime (extra sluitingstijden voor nachtzaken die spijzen verkopen, dorpshuizen, verenigingsgebouwen, sportkantines en terrassen en afwijkingsbevoegdheid burgemeester) (artt. 2:27 t/m 2:29);
  • Drank- en Horecaverordeningsbepalingen, o.a. over paracommerciële rechtspersonen die in eigen beheer een horecabedrijf exploiteren, opgenomen in APV (afdeling 5, art 2:34b);
  • Bepaling van een maximum van 4 (i.p.v 12 in de bestaande APV) incidentele festiviteiten per jaar wanneer een inrichting Activiteitenbesluit geluidsnormen mag overschrijden (art. 4:3);

De ontwerp-APV Noardeast-Fryslân.

De volledige ontwerp-APV kan hieronder worden Ontwerp APV gemeente Noardeast-Fryslân.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens