Op dinsdag 31 oktober om 19.30 uur geeft de gemeente in het stadskantoor informatie over de komende nul emissiezone voor de binnenstad van Deventer.

De gemeente Deventer heeft het bestuur van KHN Deventer gevraagd onderstaand bericht met jou als KHN lid te delen.

De avond is gericht op ondernemers, later zal informatie voor bewoners volgen. We leggen uit wat u zelf als voorbereiding op de zone kunt doen en beantwoorden vragen die u in aanloop naar de invoering heeft.

Om de luchtkwaliteit in de binnenstad te verbeteren, wordt de Deventer binnenstad vanaf 1 januari 2025 een uitstootvrije zone of nul-emissiezone voor bestel- en vrachtvoertuigen. De aan- en afvoer van goederen van en voor winkels en horeca in de binnenstad en het leveren of ophalen van pakketjes thuis gaat daardoor veranderen.

Het verduurzamen van de stadslogistiek gaat om schonere voertuigen, bijvoorbeeld elektrisch, maar ook om slimme bevoorrading, zoals het bundelen van leveringen.

Vooruitkijken

Voor ondernemers is het nu een goed moment om hierin bewuste keuzes te maken. Vanaf 2025 mag een bestel- of vrachtwagen de uitstootvrije binnenstad niet meer in. Er zijn uitzonderingen en mogelijke ontheffingen. Deventer biedt hulp door de laatste stand van zaken uit te leggen, informatie toegankelijk te maken en vragen over de veranderingen te beantwoorden.

Informatieavond

Op dinsdag 31 oktober is er een informatieavond over de uitstootvrije binnenstad Deventer. Enkele sprekers leggen onder meer uit waarom de uitstootvrije zone wordt ingesteld, wat er in stappen gaat veranderen, welke uitzonderingen er voorzien worden en welke subsidies en financieringsmogelijkheden. Uiteraard is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Bij de avond zijn diverse organisaties en personen aanwezig, zoals de Stichting Deventer Binnenstadsmanagement en logistiek medewerkers van de provincie Overijssel en uit de regio. Zij vertegenwoordigen diverse belangen en helpen mee met de veranderingen.

Voor wie, wanneer en waar?

De informatieavond is bedoeld voor alle ondernemers, toeleveranciers en dienstverleners die werken in de binnenstad, op de bedrijventerreinen in Deventer en haar buurgemeenten. Je bent welkom op het stadskantoor, Grote Kerkhof 1 te Deventer, waar om 19.30 uur zullen starten. Bewoners zijn ook welkom, maar voor hen volgt later een aparte avond met voor hen belangrijke informatie.

Om een beeld van het aantal deelnemers te krijgen, verzoeken we u zich per e-mail aan te melden bij de organisator van de avond, de heer Siddhartha Martijn. Zijn e-mailadres is s.martijn@deventer.nl.

Meer weten?

Bekijk de uitnodiging Informatieavond Uitstootvrije Binnenstad Deventer. De illustraties laten de nationale overgangsregelingen zien en de grenzen van de
uitstootvrije zone in de binnenstad van Deventer. Kijk voor alle details over de veranderingen en mogelijkheden op www.doehetzero.nl of op www.deventer.nl/nul-emissiezone voor de meest actuele nationale en lokale informatie.