Op donderdag 10 februari kwam het bestuur van KHN Zandvoort bij elkaar in Rabbel Zandvoort. Omgeven door een passend Formule 1 decor werden de huidige ontwikkelingen besproken. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste punten.

CTB regeling

Er is in 2021 door diverse ondernemers gebruik gemaakt van de tegemoetkoming in kosten die de gemeente bood voor de controle op het coronatoegangsbewijs. De regeling van vorig jaar liep tot 31 december. Inmiddels is er voor januari en februari een nieuwe tegemoetkoming van 34.5 mln per maand beschikbaar gesteld, gemeenten kunnen hun deel hiervan rechtsreeks bij het ministerie opvragen. De gemeente Zandvoort heeft aangegeven de regeling van kwartaal 4 2021 voort te willen zetten in januari en februari 2022.

Ondernemers Belangen Zandvoort

Er is op 9 februari een bijeenkomst geweest van OBZ in het bijzijn van wethouder Verhey. Onder andere het succes van de Formule 1 en de bekendheid die “Zandvoort” hierdoor heeft gekregen kwamen ter sprake. Ook is gesproken over de regelgeving met betrekking tot het omgevingsplan strand, ondernemers zien in dit plan te weinig ondernemersvrijheid terug waardoor bedrijven niet voldoende kunnen innoveren en zich aanpassen aan de wensen van deze tijd en hun gasten.

  • Opkomst: ca. 15 man.
  • Gesproken over het succes van de Formule 1.
  • Uit het bekendheidsonderzoek bleek dat “Zandvoort” internationaal momenteel bekender is dan “Nederland”.
  • Met betrekking tot de omgevingsvisie geven de strandondernemers aan dat het te strak is ingeregeld. Er is bij hen behoefte om door te groeien. Zij geven aan dat dit ook de diversiteit ten goede zou komen.

Hoteloverleg Zandvoort/Haarlem

Op 8 februari vond een kennismakingsbijeenkomst plaats voor deelnemende hotels van het Haarlemse en het Zandvoortse hoteloverleg onder leiding van voorzitter Tom van Veen van Hotel Keur. Presentaties van Moonback en Mybookings en een onderlinge racewedstrijd in Racesquare waren in het programma opgenomen. De opzet van de bijeenkomst is geslaagd

Precariozonering

Begin 2020 stond tussen de gemeente en KHN Zandvoort overleg gepland over het precariogebied. KHN kaart dit onderwerp al sinds 2016 aan bij de gemeente. Vanwege de ontwikkelingen rondom Corona is dit toen niet doorgegaan. Het verzoek van KHN Zandvoort is om dit dossier nu wel te starten om de zaken ook voor de periode na 2022 tijdig en goed geregeld te hebben.

Volgende bestuursvergaderingen

De eerstvolgende bestuursvergaderingen zijn op donderdag 7 april en woensdag 25 mei om 10.00 uur. Uiteraard in Zandvoort maar de exacte locatie volgt nog. Je bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen.

Interessante data:

Heb je onderwerpen die je in wilt brengen? Laat het ons weten via zandvoort@khn.nl.

KHN Zandvoort: Facebookpagina
Coronanieuws: www.khn.nl/corona
Webpagina KHN Zandvoort: www.khn.nl/zandvoort
Webpagina strand: www.khn.nl/strandnoordholland

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens