De horeca-cao eindigt per 1 januari 2022. De cao is door de vakbonden opgezegd. In verschillende gesprekken hebben vakbonden en KHN gesproken over de inzet. Vooral op het onderwerp lonen ligt de inzet nog ver uit elkaar. KHN maakt op basis van de gesprekken en inzet van partijen een werkdocument dat partijen intern kunnen toetsen. Op 10 januari 2022 is een volgend gesprek. KHN zal alle inzet wegen in een totaalpakket.

Op 10 november en 13 en 20 december 2021 spraken de partijen met elkaar. In het kort de belangrijkste punten:

Lonen

Vakbonden willen een loonsverhoging voor iedereen. Ook willen ze jaarlijkse periodieken voor iedereen invoeren. Ook willen vakbonden en KHN een verbeterd loongebouw. Voor KHN is dat te veel en te veel tegelijk. Daarover zal verder moeten worden gesproken.

Balans werk en privé

De vakbonden willen de jaarurennorm van 1976 uren bij voltijd strakker inregelen. Het moet gaan om de uren in een kalender- of vakantiejaar of een vaste 12 maanden die de werkgever voor zijn hele onderneming hanteert en in de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen (niet meer elke 12 maanden). De niet gewerkte en wel uitbetaalde minuren aan het einde van de referteperiode vervallen dan zonder inlopen, tenzij het niet werken de werknemer is aan te rekenen. Plusuren worden dan afgerekend eerst binnen 3 maanden als tijd voor tijd en als dat in 3 maanden niet lukt worden die plusuren uitbetaald. KHN moet dit voorstel eerst wegen in een totaalpakket.

Hetzelfde geldt voor rustdagen. De cao regelt nu een gemiddeld 5-daagse werkweek met een streven om wekelijks 2 aaneengesloten rustdagen in te roosteren. Daar kan een recht op tenminste twee aaneengesloten rustdagen in twee weken bijkomen. Het dienstrooster moet 3 weken vooraf bekend zijn. Ook dit moet KHN eerst wegen in een totaalpakket.

Ontwikkelen

Vakbonden en KHN zien het nut van een individuele leerrekening om individuele werknemers aan te sporen aan hun ontwikkeling te blijven werken. Zo’n leerrekening is fiscaal gunstig. Vakbonden en KHN willen dat in het komende jaar uitwerken en per 1-1-2023 invoeren. KHN heeft er nog geen mandaat voor dus ook dat zal KHN eerst moet wegen in een totaalpakket. Functiegerelateerde trainingen en opleidingen zoals bhv, HACCP etc. blijven voor rekening van de werkgever. Dat is ook wettelijk zo geregeld.

Nog geen overeenstemming

Zolang er nog geen overeenstemming over alle punten is bereikt loopt de horeca-cao per 1-1-2022 af. Vakbonden hebben die opgezegd. Dat betekent dat zonder overeenstemming op een totaalpakket bijvoorbeeld de afwijkingen rond de Wab bij de oproepovereenkomsten en seizoenonderbrekingen voor opvolgende contracten niet meer gelden.

Investeren in de branche met oog voor gevolgen crisis

KHN heeft in de zomer een aan de leden gevraagd wat hun wensen zijn voor een cao. Daar is veel én representatief op gereageerd en dat is door het Landelijk Bestuur van KHN meegenomen in alle afwegingen. KHN wil net als de meeste ondernemers investeren in de aantrekkelijkheid van en een goed imago van de branche. Als interessante branche om voor en in te leren, om in te werken en om je te ontwikkelen. En een branche die goed werkgeverschap uitstraalt, waar ruimte is voor een goede werk-privé balans. Maar tegelijkertijd zitten we als branche nog steeds in de grootste crisis die we gekend hebben en moeten we ook rekening houden met wat we kúnnen doen, wat is haalbaar voor een gezonde bedrijfsvoering. Dus niet te veel en niet alles tegelijkertijd. En begrip voor ondernemers die eenvoudigweg niet kúnnen midden in deze of net na deze crisisperiode. Die zorgvuldige afwegingen neemt KHN mee in de gesprekken met de vakbonden FNV en CNV.

Vervolg

Op 10 januari 2022 is een volgend gesprek. Houd onze website en nieuwsbrieven in de gaten voor een update.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens