Zoals jullie weten heeft KHN Groot Nijmegen regelmatig contact met de gemeente Nijmegen. Vrijwel altijd zijn hierbij de accountmanager horeca van economische Zaken (Ben van Gelder) en de handhavingcoördinator afdeling Veiligheid (Ben van de Wetering) aanwezig. Graag geven wij jullie inzage in de agenda en meest recente gesprekken.

Afgelopen weken is onder meer gesproken over:

  • juridische status officiële waarschuwing m.b.t. corona overtredingen
  • verruiming duur XL- terrassen en wintervoorzieningen
  • Pre winterscan en bijdrage knelpunten
  • mogelijkheden voor nachthoreca
  • lastenverlichting (WOZ)
  • ketensolidariteit (verhuurders)
  • 29 september: bijeenkomst alle horecaondernemers (netwerkborrel)/ voorlichtingsbijeenkomst gemeente: ‘coronaproof’ de winter in’. SAVE THE DATE!!


Corona maatregelen…
Uit onze gesprekken komt zeker bereidwilligheid vanuit de gemeente naar voren om samen te kijken naar de toekomst, waarbij aandacht is voor realiteit, werkbaarheid en haalbaarheid. Wij vroegen onder meer concreet aan de ambtenaren en burgemeester wat de status is van een officiële waarschuwing en welke richtlijnen de handhaving concreet hanteren bij controles. Helder werd dat een waarschuwing geen einddatum kent, maar blijft zolang er corona heerst en er geen passende maatregelen worden getroffen. Uitgangspunt van het controle- beleid is niet het uitdelen van boetes, niet het geven van waarschuwingen, maar bij constatering van overtreding(en) juist concreet de ondernemer aan spreken en hem te sommeren actie te ondernemen. Juist het zichtbaar hebben en maken van concrete acties is het doel van de controles. Officiële waarschuwingen worden slechts gegeven als niet aan zichtbare actie wordt voldaan. Bij waarschuwingen moet wel inzichtelijk zijn welke overtreding(en) er zijn geconstateerd.

Pré- winterscan...
Omdat de meeste activiteiten zich de komende maanden meer naar binnen zullen verplaatsen heeft de burgemeester aangeboden om de komende weken een pré- winterscan te houden. Je kunt je als ondernemer melden bij de gemeente indien je vragen hebt over het toepassen van de corona-maatregelen in jouw bedrijf. De handhavingscoördinator van de gemeente komt dan bij je langs om dit samen door te nemen en te bekijken. De gemeente denkt in deze overgangsfase
graag met je mee omdat immers het doel van de handhaving niet het sanctioneren is maar het verkleinen van de kans op verspreiding van het virus. De mogelijkheid tot deze gesprekken loopt tot 16 oktober, meldt je dus tijdig aan indien je hier gebruik van wilt maken.

Terras…
In het overleg met Burgemeester Bruls en wethouder Esselbrugge was begrip voor ons verzoek om verlenging van de XL- terrassen. Er is afgesproken dat hierover voor 1 oktober besloten wordt door college. Diverse scenario's zijn daarbij denkbaar zoals: geen, gedeeltelijke of volledige verlenging of stoppen per 1 oktober maar per 1 maart wederom XL- terrassen. De bereidheid om mee te denken is dus aanwezig maar wij adviseren jullie nog even geduld te hebben met investeringen in popup XL- winter terrassen, totdat de gemeente meer helderheid heeft gegeven.

Knelpunten...
De gemeente heeft ons verzocht een bijdrage te leveren aan verbeteringen in de werkbaarheid en haalbaarheid van de corona maatregelen en verzoekt ons en u een aantal zaken te benoemen die handhaving, veiligheid en haalbare exploitatie verbeteren. Denk hierbij aan bestaande knelpunten zoals staande consumenten, rokers die buiten gaan staan, tafeltjes van 4, routing (beweging) in uw bedrijf richting bar of toilet, verleggen verantwoordelijkheid naar gast etc.
Wij verzoeken u voor dinsdag 8 september uw knelpunten en verbeterpunten te mailen naar grootnijmegen@khn.nl , zodat wij deze bespreekbaar kunnen maken. Let wel, voor veel gevallen geldt natuurlijk de landelijke regelgeving, wij kunnen slechts aandringen op gedogen.

Nachthoreca…
Uiteraard hebben wij geïnformeerd naar de mogelijkheden voor nachthoreca en gewezen op het uitwijkgedrag van jongeren en de overlast die dat meebrengt. Helaas werd duidelijk kenbaar gemaakt, dat hier (nog) geen mogelijkheden worden geboden, omdat het landelijke regelgeving betreft, die niet lokaal opgeheven kunnen worden, ondanks dat de nachthoreca mogelijk goed is ingericht om te heropenen.

Lastenverlichting…
De gemeente zit helaas ook krap bij kas en kan geen toezeggingen doen over bijvoorbeeld kwijtschelden WOZ.

Ketensolidariteit…
Insteek is lastenverlichting voor huurders en samen met de verhuurder de crisis doorstaan. Feit is dat dit niet afdwingbaar is. Ook het idee om hypotheekaflossing te verlengen is niet afdwingbaar. De burgemeester van Nijmegen is wel bereid, indien hij een uitgewerkt voorstel van ons krijgt, om dit op landelijk niveau aan te kaarten. Ook in dezen is jullie input uiteraard zeer gewenst.

SAVE THE DATE
Wij nodigen u uit, samen met de gemeente, om op 29 september bij elkaar te komen. Vooralsnog verzoeken wij u deze datum te reserveren. Nadere informatie volgt spoedig via uw mail en via de groepsapp. Insteek van deze avond zal vooral zijn om gezamenlijk te werken aan veilige horeca exploitatie op korte en lange termijn. Uiteraard sluit dit aan bij de eerstgenoemde bespreekpunten.
In tegenstelling tot eerdere bijeenkomsten nodigen wij hier alle horeca in Nijmegen voor uit, lid of geen lid.

Nota Bene
KHN onderschrijft het belang van handhaving van de RIVM-richtlijnen, maar bepleit een werkbare situatie. Wij verzoeken u vriendelijk zo veel mogelijk de richtlijnen na te streven.

Samen moeten we dit doen waarbij we de kansen die er zijn moeten benutten en er voor moeten zorgen dat we het voor elkaar niet moeilijker gaan maken. Onze inzet en doorzettingsvermogen zal uiteindelijk beloond worden.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens