Naar aanleiding van de achterbansessie van maandag 23 januari -waarbij het concept Terrassenbeleid door van Spronsen & Partners is uitgelegd- geeft de gemeente onderstaande informatie over het vervolg proces.

De gemeente Emmen heeft het bestuur van KHN Emmen gevraagd onderstaand bericht met jou als KHN lid te delen.

Beste ondernemer,

Afgelopen maandag 23 januari jongstleden, was er een bijeenkomst over het nieuwe terrassenbeleid van de gemeente Emmen. We kijken positief terug op deze bijeenkomst. We waren blij verrast over de opkomst en de betrokkenheid van de aanwezigen.

Hoe nu verder?

In februari en maart plannen we nog twee informatiebijeenkomsten in: voor de erkende overlegpartners (zoals de EOP’s van de dorpen en de Koepel) en voor de gemeenteraad.

De input van alle drie de bijeenkomsten verwerken we in het uiteindelijke voorstel voor een nieuw terrassenbeleid. Deze willen we eind maart ter goedkeuring voorleggen aan het college van burgemeester en wethouders.

We hopen hiermee het nieuwe terrassenseizoen 2023 te kunnen starten met een up to date en helder Terrassenbeleid.

Invoering beleid

Nadat het Terrassenbeleid is vastgesteld brengen we jullie daarvan op de hoogte en gaan we toezichthouden en vervolgens waar nodig handhaven op basis van dit nieuwe beleid.

We begrijpen dat er historisch gegroeide situaties zijn die niet van de een op andere dag op te lossen zijn. En daarnaast is er sprake van vergunde situaties. Over die situaties gaan we in gesprek met de betreffende ondernemer en maken we afspraken.

Intekenen terrassen

Ondertussen gaan we gestaag door met het intekenen van de terrassen. Het gaat hierbij om zowel de tekeningen van de verschillende gebieden als die van de individuele terrassen van horecaondernemers. De gebieden zijn: horecaconcentratiegebieden (raadhuisplein, marktplein), transformatie gebieden Emmen centrum, menggebieden Emmen centrum, kernwinkelgebied Emmen centrum, de 5 grote dorpen en de overige dorpen en gebieden (zie ook de meegestuurde presentatie).

Zodra de tekeningen klaar zijn, delen we die met u. Dat zal voor eind maart zijn. Heb je hier vragen over, neem dan contact met ons op.

Bestuur KHN

We hebben met het bestuur van KHN Emmen afgesproken dat wij hen op de hoogte houden over de ontwikkelingen en voortgang.

Sluitingstijden

Er staat in de meegestuurde presentatie nog wel een foutje en dat betreft de sluitingstijden van de terrassen. Het voorstel is namelijk alle terrassen door de week en op zondag om 24.00 te sluiten en op zaterdag en zondag om 02.00 uur (dit betreft natuurlijk niet de daghoreca).

Vragen

Mocht je vragen hebben over het conceptvoorstel voor het terrassenbeleid, laat het ons weten via economie@emmen.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Met vriendelijke groet,

Maralda Schoemakers
Adviseur Economie

Gemeente Emmen
Team Economie
M:06 27 22 41 08
E: m.schoemakers@emmen.nl

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens