Woensdag 17 november zijn de coördinatoren van de strandbelangen Noord-Holland bij elkaar gekomen voor een overleg. Onderstaand een verslag van de besproken punten.

Samenwerking strandpaviljoens

We hebben nogmaals het belang besproken van de samenwerking tussen de verschillende paviljoens en de gebieden. De Provincie, Rijkswaterstaat en gemeenten handelen ongeveer hetzelfde, alleen is er een verschil in waterschappen tussen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijnland. Samen kunnen we de belangrijke zaken oppakken, kennis delen en een stevigere vuist maken naar de instanties.

Overwintering 2021/2022

Vol lof wordt gesproken over de wederom gerealiseerde mogelijkheid om de seizoen paviljoens aankomende winter te mogen laten staan. Een samenwerking van NKV (Nederlandse Kust Vereniging), Strand Nederland en KHN (Koninklijke Horeca Nederland)

Bestuurlijk Overleg

We zijn vertegenwoordigd in het bestuurlijk overleg met de natuurbewegingen, waterschappen en Rijkswaterstaat. Gemeenten zijn hier echter helaas vaak afwezig, terwijl zij vooral de acties moeten ondernemen. Wellicht zal dit overleg in de toekomst op thema ingevuld gaan worden om de gemeenten betrokken te krijgen.

Nut en noodzaak verplaatsingen in relatie tot de zeespiegelstijging

Wanneer we vragen wat het nut en de noodzaak is van verplaatsingen in relatie tot de zeespiegelstijging, is het antwoord ‘beleid’. We proberen aan te geven dat het beleid gebaseerd moet zijn op zaken die we wel weten. Omdat nut en noodzaak niet bewezen is, zullen de strandpaviljoens niet naar voren gaan. Een mogelijkheid is wel om de hoogte in te gaan.
Er is een kennisinstituut op het gebied van zeespiegelstijging bezig met onderzoek en in 2023 komen zij met een update over hoe het er over tientallen jaren eruit ziet. Tot die tijd moeten overheden geen verstrekkende beslissingen nemen.

Bebouwing op het strand

Ondernemers worden veelal beperkt als het gaat om bebouwing op het strand. Terwijl er vele mogelijkheden zijn. Ook verschilt het beleid per gemeente qua bestemmingsplannen. Coördinator namens de strandpaviljoens Noord-Holland Roel Beems zal de komende tijd in gesprek gaan met de verschillende strandverenigingen om een inventarisatie te maken van de succesverhalen en ideeën die er zijn. Hierbij valt te denken aan een aantal thema’s zoals duurzaamheid, meerlaagse bebouwing, toekomstgerichte fundering richting zeespiegelstijging etc. Het beste scenario kunnen we als pilot gebruiken om te laten zien wat er mogelijk is. Tijdens ons volgend overleg in februari ligt er dan een stuk op tafel die kan dienen als beleidsvoorstel. Hierin worden ook de verschillen in huurcontracten en recht van opstal meegenomen.

Terugvorderen reeds betaalde pacht

Er ligt een advies bij de Hoge Raad over de compensatie van de reeds betaalde pacht in de tijd dat we dicht waren. We houden je hierover op de hoogte.

Volgend overleg

Het volgend overleg van de strandpaviljoens Noord-Holland is gepland op 9 februari. Heb je punten die je tussentijds wilt bespreken? Laat het ons weten via strandnoordholland@khn.nl. Meer informatie vind je op www.khn.nl/strandbelangen.

Actuele corona-informatie vind je hier: www.khn.nl/corona

Nog geen lid van KHN? Neem contact op met je regiomanager in Noord-Holland of meld je aan via de website van KHN.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens