In september 2020 heeft de gemeenteraad van Amsterdam de Agenda Touringcar 2020 - 2025 vastgesteld.

In de agenda is als ambitie geformuleerd dat het gebied binnen de S100 zo veel mogelijk touringcarluw wordt, met uitzondering van de corridor Weesperstraat – Valkenburgerstraat – Kattenburgerstraat en de zuidelijke IJ-oever. Alleen met een ontheffing kunnen straks zware touringcars (7,5 ton) nog binnen de S100 rijden. Naast de ambitie om touringcars te weren binnen de S100 zijn er in deze agenda ook enkele bijbehorende maatregelen vastgesteld die ervoor moeten zorgen dat de verkeersstromen elders straks goed kunnen worden opgevangen om zo overlast voor de stad te voorkomen en de duidelijkheid en het gemak voor de touringcarbranche en bestemmingen te bevorderen.

Ingangsdatum 1 januari 2023 uitgesteld

Aanvankelijk was het de intentie om het verkeersbesluit, het weren van zware touringcars binnen het centrum, in werking te laten treden per 1 januari 2023. Maar de totstandkoming van dit verkeersbesluit en het bijbehorende ontheffingenbeleid, compleet met een goed functionerend ontheffingenportaal en effectieve handhaving, vraagt een intensieve voorbereiding, afstemming, ontwikkel- en uitvoeringstijd. Hetzelfde geldt voor de bijbehorende maatregelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fysieke aanpassingen in de openbare ruimte (onder andere de aanleg van nieuwe halteerlocaties buiten de S100) of het faciliteren van medegebruik OV-stations, maar ook aan het realiseren van een goed functionerende alternatieve overstaplocatie voor de touringcarafhankelijke rondvaart.

Al deze vraagstukken zijn complex en multidisciplinair van aard en vragen meer capaciteit en tijd waardoor een ingangsdatum van 1 januari 2023 niet realistisch is. Dit betekent dat voor het aankomende hoogseizoen het huidige regime blijft gelden.

Gesprekken en bijeenkomsten

Tegelijkertijd zal het college zich het aankomende jaar maximaal inspannen om de bovengenoemde maatregelen te realiseren. Hierbij wordt uitdrukkelijk de samenwerking met de branche en andere belanghebbenden (waaronder bestemmingen en bewoners van de stad) gezocht. Op deze manier wordt geprobeerd de doelen van de Agenda Touringcar – een nieuw evenwicht tussen leefbaarheid en gastvrijheid – niet alleen te behalen maar ook goed te laten landen. Naar verwachting zullen hiervoor in het laatste kwartaal van dit jaar gesprekken en bijeenkomsten worden gepland.

Lees hier de raadsinformatiebrief over dit onderwerp.

Bron: Gemeente Amsterdam

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens