Op 14 mei kwam het bestuur van Nederlandse Kust Vereniging bij elkaar en op 23 mei werd het landelijke ambtelijke Kustpactoverleg gehouden. Onderstaand tref je nieuws aan uit beide overleggen

Samenvatting van de situatie Vereniging van strandexploitanten Sluis/Strandpaviljoens
In maart 2020 heeft de gemeente Sluis een brief gestuurd aan de Vereniging van strandexploitanten Sluis over nieuwe gebruiksovereenkomsten voor strandpaviljoens. Vanwege de Covid-19 pandemie werd het overleg hierover opgeschort tot 2022, toen de gemeente de evaluatie van het strandbeleid hervatte. In februari 2023 maakte de gemeente bekend dat alle gebruiksovereenkomsten zouden worden omgezet naar een periode van 15 jaar, waarna ze openbaar zouden worden verdeeld.
De Vereniging heeft ons gevraagd te beoordelen of dit voorgenomen beleid juridisch houdbaar is. Onze beoordeling bestaat uit de volgende punten:

1. Onderscheid tussen vergunningen en overeenkomsten
De gemeente haalt vergunningen en gebruiksovereenkomsten door elkaar. Vergunningen zijn publieke rechten en vallen onder het publiekrecht, terwijl gebruiksovereenkomsten privaatrechtelijk zijn. Het principe van schaarse rechten geldt voor vergunningen, niet voor privaatrechtelijke gebruiksovereenkomsten.
2. Schaarse rechten
Vergunningen voor strandpaviljoens in Sluis zijn niet schaars. Er is geen maximum aantal voor exploitatievergunningen in de gemeente. Ook omgevingsvergunningen voor strandpaviljoens zijn niet schaars, omdat er voor elke kavel slechts één gegadigde is: de eigenaar van de kavel.
3. Didam-arrest
Volgens het Didam-arrest moet de overheid bij het verkopen van grond gelijke kansen bieden als er meerdere gegadigden zijn. Dit geldt ook voor huurovereenkomsten. De gemeente hoeft de gebruiksovereenkomsten voor strandpaviljoens niet openbaar te verdelen omdat er slechts één serieuze gegadigde is: de huidige exploitanten die al geïnvesteerd hebben en contractuele verplichtingen hebben.
4. Onrechtmatige doorkruising of misbruik van bevoegdheid
Als de gemeente besluit de privaatrechtelijke toestemming voor gebruik van de strandpaviljoens in te trekken, kan dit worden gezien als een onrechtmatige doorkruising van het publiekrecht. De bestaande omgevingsvergunningen zijn onherroepelijk en het intrekken van privaatrechtelijke toestemming zonder zwaarwegende belangen kan misbruik van bevoegdheid opleveren.
5. Opzegging van duurovereenkomsten
Gebruiksovereenkomsten kwalificeren als duurovereenkomsten en kunnen alleen binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid worden opgezegd. De gemeente moet zwaarwegende redenen hebben om deze overeenkomsten op te zeggen. Tot nu toe heeft de gemeente geen zwaarwegende belangen genoemd, en het aanbieden van nieuwe gebruiksovereenkomsten aan derden is onvoldoende reden.

Conclusie
De voorgenomen beleidswijziging van de gemeente Sluis om alle gebruiksovereenkomsten voor strandpaviljoens om te zetten naar een periode van 15 jaar en daarna openbaar te verdelen, is juridisch niet houdbaar. De bestaande gebruiksovereenkomsten kunnen verlengd worden zonder strijd met het gelijkheidsbeginsel, en het intrekken van deze overeenkomsten zou kunnen worden gezien als een onrechtmatige doorkruising van het publiekrecht en misbruik van bevoegdheid.

Vooralsnog is het voorstel om naar overeenkomsten voor onbepaalde tijd te gaan, zodat het Didam-arrest niet aan de orde is. Recent heeft de Rabobank aangegeven onder bepaalde voorwaarde akkoord te gaan met een huuraanvullend opstalrecht, zodat financiering van paviljoens ook makkelijker wordt! In overleg met gemeenten zullen we moeten kijken of het Rijksvastgoed bedrijf daarin mee kan en wil gaan!
Hartelijk dank aan KHN om dit project te ondersteunen met een bijdrage van € 10.000,-.

Voor de volledigheid treffen jullie hierbij nogmaals de uitdagingen en doelstellingen van NKV aan.

Bart Valkering van Nautilus Egmond aan Zee treedt toe tot het bestuur NKV
We zijn verheugd met de komst van Bart Valkering in het bestuur van NKV. Hiermee wordt de dekking van de diverse strandgebieden beter geregeld. Het NKV bestuur zoekt nog iemand die de strandpaviljoens op de Waddeneilanden kan vertegenwoordigen.

23 mei vond het ambtelijk kustpactoverleg plaats
NKV, KHN en Strand Nederland waren aanwezig bij het ambtelijk kustpactoverleg in Beachclub Birds en Den Haag zuid. Tijdens dit overleg werd veel tijd besteed aan de toekomst van het kustpactoverleg. Middels deze notitie werden deelnemende partijen gevraagd hun input te leveren voor het vervolg van het kustpactoverleg 2.0. NKV, KHN en Strand Nederland hebben aangegeven het overleg waardevol te vinden en hebben gepleit voor continuering van het overleg waarbij de economische component van belang is voor de de zijde van het bedrijfsleven. Het overleg was constructief en een overgrote meerderheid van de aanwezigen pleitte voor een continuering van het overleg volgens voorstel 2 en 3. Van de bespreking wordt een verslag gemaakt en dit zal voor worden gelegd aan het bestuur van de diverse organisaties. Het bestuurlijk kustpactoverleg van 21 juni 2024 is verplaatst naar een datum later dit jaar.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens