Vanuit KHN Tilburg een update met betrekking tot het afgelopen jaar op verschillende punten die de revue hebben gepasseerd!

Terrasregels
Eerder dit jaar zijn we in gesprek gegaan met de gemeente met betrekking tot de terrasregels en de onwerkbaarheid in uitvoering om de stappen te zetten om alles gelegaliseerd en conform de regels te krijgen. Binnenkort volgt hierover meer informatie in brief vanuit gemeente!

Handhaving op reclame uitingen
Afgelopen jaar hebben we van diverse ondernemers meldingen ontvangen met betrekking tot handhaving op reclame-uitingen. Let op: Ondanks dat deze veelal buiten zijn, staat dit los van de terrasregels waarover we uiteraard ook in gesprek zijn met de gemeente.
Op dit moment zit hier geen ruimte in, hierin zijn er vanuit de welstandsnota en APV enerzijds regels opgesteld en anderzijds is er een vergunningsplicht met betrekking tot reclame-uitingen.

Tijdspad en huidige situatie:

2017 welstandsnota gebaseerd op eerdere regels

2020 bij APV reclame-uitingen omgevingsvergunningsplichtig wanneer er sprake is van een bouwwerk. Binnen het welstandsgebied hebben ongeveer 30 ondernemers een brief van de gemeente ontvangen met betrekking tot uitingen aan of op de gevel van het pand. Als het goed is staat hierin ook aangegeven wat er mogelijk is en wat al dan niet vergund kan worden.

In 2021 heeft de burgemeester aangegeven te willen wachten met de controles/handhaving hierop omdat we al grotere problemen te overwinnen hadden.
In 2022 zijn er ongeveer 20 hierover nader geïnformeerd over wat er al dan niet kan/mag conform de welstandsnota en wat er al dan niet vergunning plichtig is.

Op dit zien we dat de gemeente verdere stappen gaat ondernemen. Op basis van de brief zijn er verschillende opties: de uitingen kunnen vergund worden mits deze voldoen aan de welstandsnota, je kan bezwaar maken of het object/stickers van de gevel/raam halen. Als het goed is staat er in het schrijven duidelijk aangegeven wat de opties zijn. Zo niet of met aanvullende vragen hebben kun je rechtstreeks met de contactpersoon van de gemeente contact opnemen.

Precariobelasting
Door onze lobby heeft de gemeente Tilburg tijdens de coronaperiode geen precariobelasting geheven op voorwerpen als bedoeld in hoofdstuk 4, 5, 6 en onderdeel 78 van hoofdstuk 7 in de precarioverordening. Hieronder vallen onder andere de terrassen. Dit jaar moet voor het eerst weer over alle onderdelen van de verordening belasting worden betaald. De aanslagen werden eind december verstuurd. De tarieven zijn de afgelopen jaren wel telkens geïndexeerd, ook al werden ze niet geheven. Dat betekent dat de aanslagen ca. 20% hoger zijn dan de laatste aanslag die u heeft moeten betalen in 2019. We hebben dit aangekaart bij de gemeente en de gemeenteraad heeft dit tijdens de behandeling van de programmabegroting in november besproken en besloten dat ondernemers die in de jaren 2020-2022 waren vrijgesteld in 2024 een korting op het tarief ontvangen van 13%. Daar merkt u dit jaar dus nog niets van, maar in 2024 betaalt u eenmalig een lagere precariobelasting dan in 2023.

Collectieve Horecaontzegging
Onze vergunningsaanvraag ligt al enige tijd bij de autoriteit persoonsgegevens, momenteel hebben we via de mail een toezegging dat we binnenkort onze vergunning gaan ontvangen. We gaan jullie zo snel mogelijk informeren over de verdere implementatie!

Ledenapp
Voor degene die er nog niet in zit, in de afdeling Tilburg werken we met een ledenapp je kunt hierin stappen via deze link, het doel hiervan is ondernemers snel op de hoogte te stellen van eventuele ontwikkelingen maar ook het net op kunnen halen wanneer er iets speelt.

Daarnaast zien we jullie graag bij de ledenvergadering, Zet 2 april 2024 vast in de agenda verdere informatie volgt zo snel mogelijk.

Mocht je input voor ons hebben schroom niet om te mailen naar: tilburg@khn.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens