Het bestuur van KHN Barneveld/Scherpenzeel overlegt regelmatig met de gemeente Barneveld. In het onlangs gehouden overleg is onder andere informatie gevraagd over verduurzaming en regelingen voor cofinanciering.

Deze zijn door de gemeente op een rij gezet. Daarnaast is gevraagd of de gemeente betrokken is bij het aanbieden/vinden van personeel en hoe het taalonderwijs voor Oekraïners geregeld is. Ook dit is op een rij gezet.

Verduurzaming, bestaande regelingen en informatiepunt

Personeel via de gemeente

De gemeente kent een werkgeversservicepunt. Hier kun je informeren of de gemeente beschikbare medewerkers voor de horeca heeft. Meer info is te vinden op: Personeel vinden via de gemeente | Gemeente Barneveld
Voor meer informatie hierover kan contact worden opgenomen met:

Oekraïners laten werken

Wanneer Oekrainers aan het werk gaan, moet een werkgever een melding doen bij het UWV via: Melden tewerkstelling van een tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne.

Vragen hierover kunnen ook worden gesteld bij het hierboven genoemde Werkgevers servicepunt.

Taalles Oekraïners

Wanneer Oekraïners taalles willen volgen kan dit gemeld worden bij info@taalhuisbarneveld.nl. Graag vermelden of het een beginner betreft of iemand met al enige kennis. Aanmelden kan door medewerker maar ook door werkgever gedaan worden.