Met grote verbazing en teleurstelling heeft KHN Vaals vernomen dat de gemeente Vaals wederom de toeristenbelasting wil verhogen. Opnieuw zonder vooraf tijdig met de branche zelf in overleg te gaan.

Een herhaling van de gang van zaken van de afgelopen jaren en dat betreuren wij. KHN Vaals pleit er met nadruk voor dat de gemeenteraad aan het college vraagt om van de toeristenbelasting structureel een doelbelasting te maken en als er al verhoogd dient te worden dit te doen met de gebruikelijke indexering voor de langere termijn. Besteed de geinde gelden structureel aan het toeristisch product, bijvoorbeeld aan een goede bewegwijzering.

Lees hier de volledige brief 'Verhoging toeristenbelasting 2022' welke KHN Vaals heeft verstuurd aan de gemeenteraadsleden van de gemeente Vaals.

Direct advies nodig?

KHN-leden bellen 0348 48 94 89 van ma t/m vr 8:30 tot 17:00 uur, mailen naar info@khn.nl, of stellen hun vraag via het contactformulier.

Contactgegevens