Op 8 maart jl. vond in de Beurs van Berlage het Ondernemers Verkiezingsdebat van Amsterdam City en KHN plaats.

We geven een korte terugblik en een paar belangrijke quotes.

Na de presentatie van Amsterdam City Index 2022, gingen de politieke kopstukken van de bekendste Amsterdamse partijen met elkaar in discussie.

Stellingen gingen o.a. over de bereikbaarheid van de stad, veiligheid, herstel van de bezoekerseconomie, het falen van het college m.b.t. de belofte om de stad schoner te maken, steun aan ondernemers en de mislukte participatie voor ondernemers (wel gehoord maar niet gekend).

Bereikbaarheid

Claire Martens (VVD) geeft toe dat er m.b.t. de bereikbaarheid nog veel winst valt te behalen. Wat haar betreft is er nog geen sprake van een gezamenlijke aanpak en moet het hoger op de agenda.
Marjolein Moorman (PvdA) vindt het onprettig te horen dat het wat ondernemers betreft vaak niet goed is, maar vraagt ook begrip voor de situatie dat de gemeente vaak snel moet handelen en dat daardoor niet alles goed te plannen is. Wat haar betreft zit ook de oplossing in de samenwerking en integrale aanpak.

Juliet Broersen (Volt) laat duidelijk blijken veel meer de oplossing te zoeken in nieuwe technologieën en wil dat ondernemers minder voor verrassingen komen te staan en beter en eerder geïnformeerd worden.
Marjolein Moorman (PvdA) benadrukt dat technologieën een drempel kunnen zijn en geeft de voorkeur aan persoonlijke contacten met ondernemers om ze te informeren en te betrekken.

Ondernemersloket

Claire Martens (VVD) benadrukt nog dat er een ondernemersloket moet komen. Als we de participatie met ondernemers willen verbeteren is dat een van de punten waar aan gewerkt moet worden. Nu betekent participatie voornamelijk burgerparticipatie en niet ondernemersparticipatie.

Veiligheid

Als het over veiligheid gaat geeft Kevin Kreuger (JA21) een duidelijk signaal af; meer handhaving, meer preventief fouilleren en meer camera's.
Johnas van Lammeren (PvdD) denkt daar overduidelijk anders over; met preventief fouilleren maak je de stad niet veiliger. Het is niet effectief gebleken. Je moet ook niets doen wat meer politiecapaciteit vraagt. De gemeente gaat ook niet over de politie-inzet. Camera's alleen daar waar nodig. Wat hem betreft is het een illusie dat je denkt dat een overvaller tegen te houden is.

Marjolein Moorman (PvdA) benadrukt dat veiligheid een basisrecht is en dat het haar niet verbaast dat dit hoog op de agenda van ondernemers staat. Ze is nergens op tegen en wil dat de burgemeester alle instrumenten in haar koffer heeft en waar nodig inzet. Ze wil echter ook dat er meer gedaan moet worden aan preventie om jongeren uit het criminele milieu te houden of te halen.

Johnas van Lammeren (PvdD) vraagt zich af waarom er dan voorstanders zijn van het ingezetenen criterium (alleen verkoop softdrugs in coffeeshops aan Amsterdamse ingezetenen en niet aan toeristen). Dat werkt wat hem betreft illegaliteit nog meer in de hand; weer een stoere uitspraak zonder resultaat.

Herstel bezoekerseconomie

Als de volgende stelling over herstel van de bezoekerseconomie gaat, grijpt Zeeger Ernsting (GL) de kans om aandacht te vragen voor het Volksinitiatief van vorig jaar waarbij is bedacht dat het instrument toeristenbelasting ingezet kan worden om het aantal bezoekers aan de stad te beperken.

Reinier van Dantzig (D66) benadrukt dat hij als horecaondernemer als geen ander weet dat het een rottijd voor de horeca is geweest en alles op alles gezet moet worden om ondernemers te laten herstellen. Hij heeft met pijn in zijn buik de Amsterdam City Index gelezen. Op korte termijn willen we bezoekers terug en op langere termijn willen we inzetten op het aantrekkelijker maken van de binnenstad voor Amsterdammers en meer congressen naar de stad zien te halen. We willen meer respectvolle bezoekers. De respectvolle bezoeker is wat Dantzig betreft gewoon jij en ik, die graag uitgaan, maar ook een museum bezoeken.

Wat Claire Martens (VVD) betreft wordt er onvoldoende nagedacht over wat we wel willen i.p.v. alleen maar wat we niet willen. En dan geven we er ook nog geen geld aan uit. Minachtend noemt ze een congresplan waarvoor we net € 70.000 uittrekken. In een stad als Berlijn wordt 10 miljoen ingezet.

Groen links oppert dat ze de tarieven voor toeristenbelasting nog hoger willen maken. Absurd vinden D66 en VVD. Oh ja, schermt Zeeger: Jullie zullen ook de belastingkraan open moeten zetten als je alle ambities wilt verwezenlijken.

Falend beleid schone stad

Dan spreken we de huidige college partijen, D66 en GroenLinks aan op het feit dat ze hebben gefaald in de verantwoordelijkheid de stad schoner te maken. Partijen zijn het er over eens dat dit echt beter moet. Kevin Kreuger (JA21) benadrukt dat de overheid dit niet alleen kan en we vooral ook moeten nagaan hoe we het gedrag van mensen kunnen beïnvloeden. De oplossing vindt iedereen lastig en de verantwoordelijkheid overdragen aan de private sector vindt niemand een goed idee. Marjolein Moorman (PvdA) benadrukt dat het een kerntaak van de overheid is, erkent dat de gemeente gefaald heeft, maar de oplossing niet kent. Een stevige aanpak wat haar betreft, ook gericht op het gedrag van mensen. Maar ook zonder bezoekers kregen we de stad niet schoner is een terechte opmerking van Moorman. Betere samenwerking is nodig, maar je moet er voor waken dat alles wordt versnipperd en we het grotere geheel niet meer kunnen behandelen.

Coronasteunmaatregelen

Ruimte die er voor coronaterrassen is gegeven lijkt op draagvlak te kunnen rekenen, omdat iedereen zich realiseert dat er veel schulden betaald moeten worden. Echter langdurig ruimte voor terrassen lijkt niet op veel steun te kunnen rekenen en invoering precario voor reclame lijkt onontkoombaar.

Reclamebelasting zou in elk geval uitgesteld moeten worden naar 2023. D66 is echter wel voorstander van precario.

PvdD benadrukt dat het opmerkelijk zou zijn dat je klaagt over iets dat je zelf hebt ingevoerd, zoals de reclamebelasting.

Gehoord maar niet gekend

Tot slot gaat het over het feit dat we als ondernemers ervaren wel te worden gehoord, maar niet gekend. Zo gauw er bewoners zijn die leiden telt de mening van ondernemers niet. Zeeger Ernsting (GL) benadrukt dat ondernemers hard nodig zijn voor de energietransitie en verduurzamingsambities. Reinier van Dantzig (D66 roept) ik stoor me aan GroenLinks, zij nemen ondernemers niet serieus

Wat hem betreft moeten de lijnen met ondernemers korter, met een loket, en geeft aan wat het belang is van goede gebiedsmakelaars en straatmanagers. Zeeger Ernsting (GL) benadrukt dat hij zich stoort aan de vercommercialisering.

Mocht je meer inspiratie wensen ga dan naar ons artikel Analyse partijprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens