Om de gevolgen van de coronacrisis in Heemstede zoveel mogelijk te herstellen, stelt het college van B&W een verlenging en uitbreiding van lokale steunmaatregelen voor.

Op basis van onderzoek naar de impact van corona is er een herstelagenda gemaakt voor de korte en lange termijn. Lokale maatregelen zijn onder andere gericht op ondernemers, sport en cultuur, jeugd en het bestrijden van eenzaamheid. De raad neemt uiteindelijk een besluit over de herstelagenda. Het voorstel wordt op 6 april in de commissie Samenleving besproken.

Ondernemers

Door de lockdown lijden veel ondernemers verlies aan omzet, terwijl de kosten doorlopen. De gemeente probeert hen hierin zoveel mogelijk tegemoet te komen, o.a. door:

  • De precariobelasting voor terrassen en uitstallingen wordt tot 1 juli 2021 met 100% verlaagd. Aan het eind van het tweede kwartaal wordt gekeken of deze maatregel mogelijk nog verlengd moet worden;
  • Ondernemers die hun pand van de gemeente huren kunnen een korting op de huur krijgen van maximaal 50% (afhankelijk van de invloed die de coronamaatregelen op hun inkomsten hebben gehad);
  • Daarnaast wordt de raad voorgesteld een herstelsubsidie in het leven te roepen voor ondernemers in winkelgebieden. Het gaat om een subsidie van €50.000, bedoeld voor initiatieven en activiteiten die een bijdrage leveren aan het herstel van het ondernemersklimaat in de winkelgebieden.

Hierbij het persbericht met voorstel lokale steunmaatregelen en het rapport van het onderzoek na 1 jaar corona-crisis.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens