Vanaf 1 juni 2020 mochten de horecaterrassen onder bepaalde voorwaarden weer open. Het college heeft destijds de horecaondernemers met een terras toestemming gegeven om deze tijdelijk (tot 1 november) uit te breiden.

Vanwege de positieve ervaringen en het verzoek van KHN en meerdere horecaondernemers om deze periode te verlengen verlengt het college deze periode tot 1 april 2021. Daarnaast mogen de ondernemingen het terras ook onder voorwaarden overkappen. In deze mail staat hoe u dat kunt regelen en onder welke voorwaarden.

De voorwaarden:

 1. Het college blijft de uitbreiding van bestaande horecaterrassen toestaan tot 1 april 2021 en zal niet handhaven, mits de ondernemer zich houdt aan de voorschriften zoals vastgesteld in het collegebesluit ‘Tijdelijk verruimen terrassen’.
 2. Het is horecaondernemers in Ede toegestaan om tot 1 april 2021 zonder vergunningaanvraag ten behoeve van een droog en warm terras, tijdelijke overkappingen en heaters neer te zetten. Mits men zich houdt aan de hieronder opgenomen geldende voorschriften.
 3. Voortschrijdend inzicht, nieuwe ontwikkelingen of het schenden van de voorwaarden of regelgeving kunnen aanleiding zijn voor het college om de besluiten met betrekking tot de uitbreidingen en overkappingen te wijzigen of in te trekken. Zij kan dan de ondernemer - op straffe van handhaving - gebieden de uitbreiding en/of overkapping geheel of gedeeltelijk weer te ontruimen en/of af te breken.

Voorschriften ‘Terrasoverkapping en plaatsen van heaters’
Voor het tijdelijk overkappen van terrassen dient men normaliter een omgevingsvergunning aan te vragen. In de periode tot 1 april 2021 is het aanvragen van een vergunning niet nodig en zal de gemeente niet handhaven mits:

 1. De overkapping aan maximaal 1 zijde dicht is
 2. De ondernemer de gewenste overkapping meldt bij horeca@ede.nl, door middel van een tekening die inzicht geeft in:
  1. het uiterlijk/ aanzicht van de overkapping;
  2. het materiaal van de overkapping;
  3. de afmetingen;
  4. de eventuele locaties van heaters;
  5. een beschrijving van de soort heaters.
 3. Het te overkappen terras voldoet aan de eisen, gesteld in de vergunning, de geldende reguliere wet- en regelgeving en/of in de voorwaarden die gesteld zijn in het kader van de ‘Verruiming terrassen’.
 4. De overkapping niet groter is dan het terras waarvoor het bedoeld is.
 5. De overkapping, net als het terras zelf, voldoende ruimte laat aan fiets- en looproutes, hulpdiensten, toegang tot aangrenzende panden en eventueel wekelijkse markten (handhavers en hulpdiensten kunnen aanwijzingen geven).
 6. Horecagelegenheden die aan elkaar grenzen, zo veel mogelijk zorgen voor op elkaar afgestemde overkappingen ten behoeve van een uniform aanzicht.
 7. De overkapping niet nagelvast/ duurzaam verbonden is met de grond.
 8. Het plaatsen van een overkapping geen blijvende schade veroorzaakt aan de bestrating en/of straatmeubilair of, als dit wel het geval is, dit de horecaondernemer dit op eigen kosten herstelt
 9. De overkappingen eventuele camera’s van Politie en afdeling Toezicht van de gemeente Ede het zicht niet ontnemen.
 10. De overkapping geplaatst wordt op een locatie die, buiten de openingstijden van de horecagelegenheid, niet gebruikt wordt voor andere activiteiten zoals evenementen of een markt. Tenzij de overkapping voor aanvang van die andere activiteiten weggehaald wordt door de horeca-ondernemer of de overkapping blijft staan met goedkeuring/ in afstemming met de organisator van de andere activiteiten en de gemeente Ede.
 11. De eventuele aanwezige heaters onder de overkapping voldoen aan de eisen die de gemeente hier aan stelt.
 12. Onder de overkappingen mogen alleen kleine geluidboxen met achtergrond muziek worden geplaatst.

Aandachtspunten

 • De tijdelijke overkappingen op gemeentegrond zijn niet nagel- en aardvast. Daarmee is het geen opstal. Dit betekent de horecaondernemer zelf aansprakelijk is voor eventuele schade die ontstaat door de overkapping.
 • De tijdelijke verruiming van de terrassen en het toestaan van overkappingen geeft horecaondernemers enkel recht op deze verruiming en overkapping tot - vooralsnog - 1 april 2021. Als tegen die tijd blijkt dat de verruiming en/of een overkapping langer gewenst is, is daarvoor nieuwe besluitvorming nodig.
 • De regels van de huidige noodverordening van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden zijn leidend. De noodverordening kan gewijzigd worden. Daarnaast wordt er op rijksniveau nog steeds gewerkt aan een noodwet. Het kan zijn dat de kaders die wij nu voorstellen, botsen met een nieuwe noodverordening en/of toekomstige noodwet. In dat geval gaat de noodverordening/noodwet uiteraard vóór en zullen wij de voorschriften ten behoeve van het verruimen en/of overkappen van terrassen moeten aanpassen.
 • Indien het terras aan meer dan 1 zijde wordt dichtgemaakt, dient er wel een omgevingsvergunning aangevraagd te worden en wordt het terras, volgens de nu geldende noodverordening, ook niet meer gezien als een ‘buitenterras’. Dan gelden voor dit overdekte terras de Corona-regels voor binnensituaties. Dit heeft niet de voorkeur in verband met verhoogd besmettingsgevaar.
 • Indien onverhoopt horeca in Ede (deels) gesloten dient te worden naar aanleiding van een nieuwe uitbraak/ brandhaard kunnen de horecaondernemers eventueel gemaakte kosten voor de overkapping niet verhalen op de gemeente Ede. Proces
 • Het aanvraagproces voor het verruimen van de terrassen is eerder gecommuniceerd (zie https://www.ede.nl/in-de-gemeente-ede/ondernemen-in-ede/horeca-terrasverruiming). Horecaondernemers die (naast de verruiming) hun terras willen overkappen en/of heaters willen plaatsen, kunnen dezelfde procedure volgen. Mits het gaat om een overkapping die niet meer dan één zijde afgesloten heeft. Als er wel meer zijdes worden afgesloten, zal men wel een omgevingsvergunning moeten aanvragen.

Wij gaan ervan uit dat u met bovenstaande spelregels uit de voeten kunt en we hopen dat u hierdoor ook de komende herfst en winterperiode uw horecabedrijf op een veilige en gezonde manier kunt blijven exploiteren.

Met vriendelijke groet,

Rene Verhulst
Burgemeester

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens