Op verzoek van KHN Velsen heeft de gemeente Velsen duidelijkheid gegeven over een aantal coronamaatregelen. Het betreft het verlengen van het gedoogbeleid omtrent de ruime terrassen, de terrasschermen en overkappingen, de verkoop van alcohol voor take away en het gebruik van toiletten.

Hierbij de reactie van de gemeente.

Verlenging gedoogbeleid terrasschermen en overkappingen en uitbreiding terrassen

Het college heeft de tijdelijke beleidsregel ‘corona: tijdelijke terrasschermen- en overkappingen’ verlengd voor de duur van de coronamaatregelen. De oorspronkelijke gedoogregel had een looptijd tot 1 april 2021. Deze wordt nu verlengd. Eerder heeft het college al de tijdelijke beleidsregel ‘corona: tijdelijke (uitbreiding) terrassen’ verlengd voor de duur van de coronamaatregelen. De regelingen maken het mogelijk om tijdelijk zonder de benodigde vergunningen een terras, terrasscherm en- overkappingen neer te zetten. Dit op basis van een individuele toestemming per gedoogbrief.

Dit betekent dat de eerdere gedoogtoestemming die je hebt ontvangen automatisch in looptijd wordt verlengd. Als de gedoogsituatie hetzelfde blijft, hoef je hiervoor niet opnieuw een aanvraag te doen. Indien je wijzigingen wil doorvoeren aan de huidige gedoogsituatie, dan kan je contact opnemen met het ondernemersloket. Dan wordt de situatie opnieuw bekeken en beoordeeld. Indien je een nieuwe aanvraag wil indienen kan je dit ook kenbaar maken via ondernemersloket@velsen.nl.

Mogelijkheden voor take-away bij horecagelegenheden

Op dit moment mogen horecagelegenheden alleen geopend zijn voor afhaal- en take-away. Uitgangspunt voor afhaal en take-away is de verkoop voor consumptie elders. Groepsvorming en samenkomen van mensen moet te allen tijden worden voorkomen. De mogelijkheden voor take-away bij horecagelenheden worden binnen de VRK Kennemerland als volgt toegepast, passend binnen de landelijke coronamaatregelen:

  • Take-away staat voor meenemen. Het gebruik van take-away is bedoeld om af te halen en niet voor directe consumptie in of rondom de horecagelegenheid. Ook is het niet de bedoeling dat er gasten op het terrasgedeelte, in het horecabedrijf of in groepen rondom de horecagelegenheid bij elkaar zijn.
  • Verkoop alcohol voor take-away. Verkoop van zwak alcoholische dank voor take-away is toegestaan onder de voorwaarde dat de horeca-inrichting gesloten is. Zwak alcoholische drank mag worden verkocht in een gesloten fabrieksverpakking binnen de toegestane verkooptijden.
  • Openstelling toiletten bij horeca. Omdat afhalen van eten en drinken bij horecagelegenheden mogelijk is, is er onder bezoekers en inwoners ook behoefte aan de mogelijkheid voor een sanitaire stop. In de gemeente zijn weinig openbare toiletten in de woonkernen en in buitengebieden zoals bij de stranden. De toiletvoorziening van de horeca mag open, onder de voorwaarde dat de ondernemer de toiletvoorziening coronaproof inricht en toeziet op goed gebruik en naleving van de coronamaatregelen door klanten. Het besluit om de toiletvoorziening voor take-away klanten open te stellen ligt bij de ondernemer.
  • Plaatsing meubilair en objecten in openbare ruimte is niet toegestaan. De horecagelegenheid (inclusief de terrasvoorziening) dient op grond van de landelijke coronamaatregelen gesloten te zijn. Het is niet de bedoeling dat er een in de openbare ruimte een semi-terras wordt gecreëerd dat uitnodigt voor samenkomst en groepsvorming. In dit kader zijn op het strand ook nog geen strandbedjes toegestaan. Op het moment dat de terrassen op grond van de landelijke coronamaatregelen weer open mogen, kunnen naar verwachting ook strandbedjes weer worden toegestaan.
  • Luide muziek en gebruik van vuurkorven is niet toegestaan. Luide muziek en het gebruik van vuurkorven is niet toegestaan. De inzet van deze sfeerelementen is niet ondersteunend aan de afhaalfunctie van de horeca en kan groepsvorming en samenscholing in de hand werken. Dit moet te alle tijden worden voorkomen in verband met de risico’s voor de volksgezondheid.

Bijgaand de beleidsregels corona tijdelijk terrasschermen en overkappingen en tijdelijke uitbreiding terrassen.

Voor vragen kun je contact opnemen met het ondernemersloket via ondernemersloket@velsen.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens