Op 10 oktober 2023 heeft KHN Amersfoort e.o. de algemene ledenvergadering (ALV) gehouden.

De aanwezige leden werden onder het genot van een hapje en een drankje bijgepraat door het bestuur. Tevens werd een nieuwe voorzitter gekozen, Henk van Dijken van Logement de Gaaper. Het verslag van deze vergadering is opvraagbaar per mail bij backoffice@khn.nl.