Op 15 november 2023 vond in het West-Indisch Huis de Algemene Ledenvergadering van KHN Amsterdam plaats.

Het verslag is op te vragen door een mail te sturen naar backoffice@khn.nl onder vermelding van 'verslag ALV Amsterdam'.

Voor advies kun je altijd contact opnemen met één van de regiomanagers: Eveline Doornhegge (e.doornhegge@khn.nl / 06 51 49 07 09) of Nathalie ter Heide (n.terheide@khn.nl / 06 12 25 54 79).