Op dinsdag 15 maart kwam het bestuur van KHN Bloemendaal-Heemstede bij elkaar in Café 't Hemeltje voor een ALV. De opkomst was minder groot dan gehoopt, maar toch zijn een aantal belangrijke zaken besproken en besluiten genomen.

Terugblik

Als eerste werd teruggeblikt op de afgelopen corona periode. Iedereen is blij dat de zaken voorlopig weer terug naar het oude lijken te gaan. Wel is het een probleem dat veel personeel inmiddels voor de GGD is gaan werken. Regiomanager Miriam Geerlings benadrukt ook nog de regeling voor starters die inmiddels is opgezet.

Samenstelling bestuur

Vervolgens wordt de samenstelling van het bestuur besproken. Momenteel bestaat het officiële bestuur uit Anton Tielen (voorzitter), Ruud van den Eijkhof (penningmeester). Daarnaast sluit Paul Reder regelmatig aan bij de bestuursvergaderingen als consultant/ klankbord. Naast dit bestuur biedt Miriam Geerlings -als regiomanager- ondersteuning vanuit de landelijke KHN en is Merel Oudejans de uitvoerend secretaris. Er wordt gesproken over het feit dat er vanuit de leden van de afdeling weinig animo is om aan te sluiten bij het bestuur. Diverse toekomstscenario’s worden besproken waaronder een fusie met een andere afdeling. Besloten wordt dat Miriam bij ondernemers gaat peilen waar de behoefte ligt en dat in 2023 in ieder geval nog een ALV gehouden wordt. Hierin worden deze uitkomsten geëvalueerd en wordt er gekeken naar vorm waarin de afdeling voorgezet kan worden.

Overige punten

Vervolgens wordt er nog gesproken over het terrassenbeleid en de branchevervaging die momenteel steeds meer plaatsvindt. Ook worden de speerpunten vanuit voor 2022 benoemd: coronaherstel en arbeidsmarkt.

Tot slot worden de volgende besluiten genomen:

  • Statuten: aangehouden.
  • Jaarcijfers 2021: goedgekeurd.
  • Begroting 2022: goedgekeurd.

Verslag

Op Mijn KHN (inloggen vereist) vind je het verslag van het overleg. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor KHN-leden, vandaar dat je even moet inloggen op Mijn KHN.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens