Een goede vergadering, TOP locatie en gezellige avond.

Bijgaand tref je het verslag aan die tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 6 november door het bestuur is gehouden.
Lees hier voor het verslag en de voor akkoord aangenomen begroting.