Op maandag 1 maart vond, na aandringen van de gezamenlijke strandpaviljoens Noord-Holland, voor het eerst in twee jaar, bestuurlijk overleg plaats over zaken die spelen aan de Noord-Hollandse kust.

Het was een constructieve vergadering onder voorzitterschap van gedeputeerde Cees Loggen van de provincie, met de bestuurders van gemeenten en waterschappen en allerlei stakeholders, zoals Rijkswaterstaat, PWN, Staatsbosbeheer en de natuurpartijen.

Zie het scala aan onderwerpen dat binnen kustpact overleg besproken wordt (zie bijlage 1).

Vanwege de beperkende maatregelen als gevolg van corona was het een virtuele vergadering, dus via een videoverbinding. Namens de paviljoenhouders waren Bas de Jong, Jeroen van Son (Strand Nederland) en Ivo Berkhoff (KHN) en woordvoerder Roel Beems (Strandondernemers Noord-Holland) bijeen in Wijk aan Zee. Vanuit de belangen van de ondernemers is het gelukt om draagvlak te krijgen voor uitwerking en ambtelijke vervolgoverleg op een aantal belangrijke onderwerpen:

  1. Het document dat Strand Nederland en KHN hadden opgesteld over strandbebouwing (zie bijlage 2) kent drie kernwaarden: kwaliteit, innovatie en duurzaamheid. Aan deze waarden wordt nu ook economische haalbaarheid voor de ondernemers toegevoegd. Het is onze bedoeling om daar zwaarwegende zaken deel van te laten uitmaken, zoals recht van opstal en langlopende overeenkomsten. Over deze zaken wordt de komende maanden uitgebreid verder gesproken.

  2. Voorgesteld werd om de één-loketfunctie uit het overleg te schrappen. De trekkers zijn de gemeenten, maar die doen niks in afwachting van de omgevingswet. Namens de ondernemers hebben wij daartegen geageerd en erop aangedrongen om het Zandvoortse model uit te rollen langs de hele NH-kust. Daar waren de natuurpartijen het mee eens, dus het onderwerp blijft nu op de agenda. De gedeputeerde heeft ons gevraagd om hem nader te informeren over onze wensen waar het loket aan zou moeten voldoen (zie bijlage 3).

  3. De natuurpartijen presenteerden hun ambitie om 200 kilometer (!) ‘groen strand’ te realiseren. Daar hebben wij als ondernemers niet mee ingestemd en geprobeerd om duidelijk te krijgen waar het getal van 200 op is gebaseerd en hoever ze al zijn. De natuurpartijen konden dat niet onderbouwen en er is ook nog nauwelijks een start gemaakt. Wij kregen bijval van vrijwel alle wethouders, die de plannen ook te ambitieus en niet goed onderbouwd vonden. Afgesproken is dat Roel Beems als belangenbehartiger van de ondernemers in gesprek blijft met de natuurpartijen.

Naast deze onderwerpen vonden updates plaats van onderwerpen als de Gedragscode (trekker: gemeenten), Dynamisch Kustbeheer (trekker: waterschappen), Zand (trekker: RWS), Waterveiligheid (trekker waterschappen), Monitoring Natuur (trekker: terreinbeheerders) en Binnenduinrand (trekker: gemeenten). Het volgend bestuurlijk overleg zal plaatsvinden in september.

Meer informatie

Bijlagen

  1. Samenwerkingsagenda in schema
  2. Update Strandbebouwing februari 2021
  3. Samenwerking 1 loket

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens