Het bestuur van KHN Den Haag heeft regelmatig overleg met de gemeente Den Haag. Namens de gemeente Den Haag nemen de horecacoördinatoren (Stefan Los en Hans Melissen) en een vertegenwoordiger van de Bestuursdienst altijd deel aan het overleg. Ook de politie (Jan Hendrikstraat) is een vaste deelnemer aan het overleg.

De agenda van het overleg wordt door horeca en gemeente vooraf samengesteld en betreft actuele/ lopende zaken als afstemming over wensen/ plannen die meer op de langere termijn spelen.
Graag informeren wij je langs deze weg over de onderwerpen die in het laatste overleg (24 juni jl.) zijn besproken.

Versoepelingen in de horeca per 26 juni a.s.

Uitgangspunt qua handhaving van de gemeente blijft, dat er alleen bij excessen, dus bij meerdere overtredingen, overlast etc. gehandhaafd zal worden.
Er bestaat enige zorg bij politie wat de impact zal zijn van het gebruik van tv-schermen op de terrassen. De gemeente zal enigszins terughoudend omgaan met vergunningaanvraag voor nieuw evenementen.

Terugkoppeling Commissiebehandeling over horecabeleid (begin juni)

N.a.v. diverse ingebracht vragen, tijdens de commissiebehandeling, zijn de volgende toezeggingen gedaan door Wethouder Bruines:

 1. In het najaar wordt een werkconferentie georganiseerd met als thema “Uitgaan in Den Haag”;
 2. Er vindt nader onderzoek plaats naar branchering in de horeca;
 3. Er vindt onderzoek plaats naar mogelijkheden voor aanpassen huidige horeca-categorieën. N.a.v. aangenomen motie dienen in het najaar voorstellen gedaan te worden hoe verdere groei van de fastfoodsector verder gereguleerd kan worden;
 4. Vraag om gemeentelijke nachtvisie (hierbij aandacht voor onderwerpen als promotie/ veiligheid etc.). Deze visie dient maart 2022 gereed te zijn.

Ondermijning

De subsidieaanvraag vanuit gemeente aan het Ministerie is eindelijk goedgekeurd. Er zal op korte termijn een gemeentevoorstel komen voor de aanpak.

Herstelplan

In het herstelplan wordt gesproken over een 25 graden regeling voor terrassen en de mogelijkheid voor een extra uurtje voor ondernemers buiten het centrum en Scheveningen (i.p.v. 23.00 u tot 24.00 u). Vanuit de horeca is het verzoek gekomen dit voorstel aan te passen naar 20 graden. Gemeente wil géén weerman zijn en werkt aan een alternatief plan waarbij gedurende zomermaanden dit extra uurtje in het weekend zal worden toegestaan. Concrete uitwerking van dit plan volgt z.s.m.

Renovatie binnenhof

Tijdens de meeting zijn we door Peter Stokman bijgepraat over actuele stand van zaken. Uitgangspunt is dat Rijksoverheid en gemeente Den Haag gezamenlijk optrekken om bezoekersaantallen tijden de verbouwingperiode op peil te houden. Daarom worden er op 3 belangrijke niveaus programma’s opgesteld:

 1. Structurele versterking binnenstad
  Investeren in Museumkwartier.
  Lobby vanuit College voor een permanent bezoekerscentrum.
 2. Tijdelijke versterking
  Inrichten van een uitkijkpost.
  Inrichten bezoekerscentrum.
  Aanstellen van programmeur voor organiseren van evenementen.
 3. Programmmeringsfonds
  Dit fonds dient ervoor om meer evenementen te kunnen financieren, leegstand aan te pakken en meer in marketing te kunnen investeren.

Onze zorg dat het ambitieniveau vanuit het Rijk hoger mag wordt op ons verzoek meegenomen voor de gesprekken die met het Rijk hierover plaatsvinden.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens