De burgemeester, Marianne Schuurmans, en de wethouder EZ, Marja Ruigrok, van Haarlemmermeer hebben op 19 juli 2022 een videogesprek gevoerd met de hoteliers van Haarlemmermeer. Van de 35 hotels in Haarlemmermeer hebben er 14 deelgenomen.

In het gesprek zijn de volgende onderwerpen besproken:

  1. Corona de strategie voor de komende tijd
  2. Vluchtelingenopvang in hotels

Corona

Zoals de meesten wel zullen weten heeft het Kabinet aangegeven te streven naar het openhouden van de samenleving en met name de zorg operationeel te houden. De nadruk ligt op preventie, uitbraken concentreren en beperken. Dit betekent dat alle bedrijfstakken gevraagd is om met plannen te komen hoe op een verantwoorde manier met besmettingen om te gaan. De verantwoordelijkheid ligt in dit geval bij de ondernemer. Het Rijk schaalt het aantal mogelijkheden om op locaties te testen weer op. Men wil het testen zo toegankelijk mogelijk houden, tenzij de toeloop te groot wordt. Het testen is de verantwoordelijkheid van iedereen. Thuistesten werken goed bij een negatieve uitkomst. Bij een positieve uitkomst wordt aangeraden naar een teststraat te gaan voor een bevestiging. Ondernemers zullen zelf in gesprek moeten met werknemers om ervoor te zorgen dat er geen misbruik wordt gemaakt. Een test eisen mag niet. Een gesprek werkt vaak het beste.

Vluchtelingen

Allereerst wil de burgemeester de hotels bedanken bij de soepele opvang van vluchtelingen, asielzoekers en de Oekraïners. De hoteliers van Haarlemmermeer hebben zich zeer gastvrij opgesteld. Dit heeft tot zeer veel waardering geleid.

Tegelijkertijd blijft de toestroom groot. Men verwacht nog zeker twee jaar een toestroom van Oekraïners. De 25 veiligheidsregio’s staan garant voor de opvang van 3000 mensen per regio. Uit de kranten valt regelmatig te lezen op welke manier opvang wordt geregeld.

De gemeente is niet de enige die om het opvangen van vluchtelingen vraagt. Er zijn verschillende instanties, met verschillende opdrachtgevers en opdrachten, om te zorgen voor een goede opvang van vluchtelingen en asielzoekers. De gemeente coördineert wel de opvang van Oekraïners en zorgt daarbij ook voor de benodigde zorg, scholing et cetera. Diverse andere organisaties, COA of commerciële instellingen werken buiten de gemeente om. De vergoeding die zij bieden is goed. Echter de zorg die nodig is voor de op te vangen mensen (huisartsen, tandarts, ziekenhuis, beveiliging, etc) kunnen ze niet (meer) bieden. Op dit moment zijn er onvoldoende huisartsen om goede zorg te garanderen. Een aantal hoteliers hebben aangegeven dit al ervaren te hebben. De burgemeester vraagt daarom een goede afweging te maken tussen de financiële opbrengsten voor het hotel en de zorg die een hotel aan de vluchtelingen dient te bieden. In ieder geval wordt gevraagd om aan de gemeente (Edward Pranger of Jan Willen Niermeijer) te melden waar en hoeveel mensen worden opgevangen, zodat de gemeente een goed overzicht houdt.

De ervaringen van de hotels met de opvang van vluchtelingen en asielzoekers zijn positief. Met name de opvang van Oekraïners brengt ook voordelen met zich mee. Deze groep mag werken en kunnen vaak in de hotels aan de slag. Vanwege de huidige regelgeving geldt dit niet voor overige groepen. Tijdens het overleg is door hoteliers gevraagd om een goede dagbesteding voor alle opgevangen mensen te regelen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Rijksoverheid en is onderwerp van discussie. Dit behoort tot de taak van het COA. De gemeente gaat kijken wat vluchtelingenwerk kan doen.

De burgemeester benadrukt nog maar eens dat zij graag de lijntjes kort wil houden. Bij vragen of twijfel kan er altijd contact worden gelegd met Willem Niermeijer of Edward Pranger.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens