Dinsdag 27 februari organiseerde de gemeente Purmerend samen met adviesbureau DTNP de tweede werksessie voor de visie recreatie en toerisme. Dit keer waren aanwezig experts uit het vakgebied, zoals ondernemers uit de vrijetijdssector en (regionale) belangenbehartigers, bijeen in Middenbeemster.

Het doel van de tweede werksessie: keuzes maken! Alle aanwezigen konden via hun mobiele telefoon reageren op de een aantal dilemma’s. De uitslag van deze peiling, maar vooral de daaropvolgende discussie, heeft veel waardevolle informatie opgeleverd om de visie verder vorm te geven.

Ruimtelijk kader samen invulling geven
Ter voorbereiding op dit tweede werkatelier was er door de adviseurs van DTNP, mede op basis van de input uit het eerste werkatelier, al een voorlopige denkrichting voor de visie uitgewerkt. Binnen dit ruimtelijke kader konden vervolgens gezamenlijk aanvullende keuzes gemaakt worden. Denk hierbij aan vragen zoals: wat kan in de openbare ruimte een aanvulling zijn op ons recreatieve netwerk? En waar zouden we dat graag gerealiseerd zien?

Enerzijds betrof het hier dus een concrete invulling van een projectlocatie, bijvoorbeeld de omgeving van het Purmerbos of de Vurige Staart. Anderzijds ging het over strategische doelgroep- en investeringsvraagstukken, met name op het gebied van toerisme. Zo konden deelnemers kiezen uit een aantal (fictieve) arrangementen, bedoeld om de binnenstad van Purmerend nadrukkelijker te koppelen aan het toeristisch-recreatieve aanbod in de rest van de gemeente. Gaan we bijvoorbeeld voor een combinatie van ‘slapen en proeven’ of juist voor de slogan ‘slapen en gamen’?

Selecteren en prioriteren
Per vraagstuk konden de aanwezigen telkens 100 punten verdelen tussen de verschillende opties. In de werkelijkheid is de inzet van middelen (tijd, geld en energie) immers ook beperkt; niet alles kan! Na de behandeling van acht vraagstukken, werd de deelnemers gevraagd om ook binnen deze acht aandachtspunten een prioritering te bepalen: welk aspect verdient écht aandacht (in deze visie)? Naast het eerdergenoemde ‘arrangementenvraagstuk’ kregen ook de vraagstukken omtrent het investeren in (Beemster) werelderfgoed, en het verbeteren van de (fysieke) verbinding tussen stad en land veel punten.

Wilt u ook meedenken?
Heb je een of beide werkateliers gemist maar vindt je het toch nog interessant om mee te denken? Dat kan! Laat het de gemeente vooral weten door een mail te sturen naar recreatietoerisme@purmerend.nl.

Het volgende werkatelier vindt plaats op dinsdagavond 23 april van 19.00 tot 21.00 uur. Hierin worden de puntjes op de i gezet en worden afspraken gemaakt over de uitvoering van de visie.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens