Vorige week heeft Pim Evers, voorzitter van KHN, aangekondigd dat als het college niet meer begrip en hulp biedt bij het economisch herstel van onze sector we het vertrouwen in het college zullen opzeggen en onze eigen koers zullen varen.

Waarom en hoe dit stand is gekomen lees je in meegezonden brief.

Zowel Halsema als wethouder Everhardt schrokken hiervan en waren niet blij met de pittige uitlatingen die door de media vervolgens werden weergegeven.

Uiteraard wordt het door de media wat scherper neergezet, maar de ernst en toon paste bij onze frustraties en woede. Er zit veel ellende bij de bedrijven en medewerkers. De gemeente lijkt nog niet goed te zien wat de impact is. Het berijfsleven Amsterdam (GBA o.a. vergtegenwoordigd door VNO-NCW, MKB, ORAM en Amsterdam City) zijn als een blok achter KHN gaan staan. Uiteraard realiseren we ons dat je altijd met de gemeente in gesprek moet blijven en Pim heeft de handreiking om in gesprek te gaan aangenomen. Gisteren heeft er een constructief, maar pittig gesprek plaatsgevonden met de burgemeester en wethouder, maar ook getoond dat ze niet volle koers vooruit zullen gaan.

KHN heeft duidelijk haar boodschap kenbaar kunnen maken.

Waarom zijn we zo boos.

  1. Op de eerste plaats zitten we nog steeds opgescheept met de hoogste toeristenbelasting van de wereld en verzwakt dit onze concurrentiepositie. Ook zijn veel hoteliers nog steeds gefrustreerd over hoe dit proces is verlopen. Beloftes over gefaseerde invoering, verbreding van de groep betalenden en in samenspraak met de branche zijn niet nagekomen. We zijn gehoord, maar zeker niet gekend en de ‘makheid’ waarmee we ons dit hebben laten welgevallen is ons later nog eens ingewreven door de wethouder.
  2. Er wordt een eerste pakket aan steunmaatregelen door dit college snel aangekondigd na de lockdown van 16 maart. Dat werd gewaardeerd en gaf vertrouwen.
  3. Vervolgens is er aandacht met enkele bedrijfsbezoeken om het net op te halen en hart onder de riem te steken.
  4. Tot onze verbazing verkondigt wethouder Everhardt twee weken geleden in een interview met AT5 dat hij minder afhankelijk wil zijn van toerisme en op zoek is naar nieuwe economieën. Ook steeds vaker horen we geluiden uit het stadhuis, zowel ambtelijk als politiek dat er helemaal geen bereidheid is om bezoekersstromen weer snel op gang te brengen.
  5. De campagne die Amsterdam & Partners heeft gemaakt om Amsterdammers weer naar het centrum te trekken, is tegengehouden en ligt al 7 weken op de plank
  6. Her en der, vooral in de stadsdelen buiten het centrum, zijn enkele terrassen en restaurants gezellig bezet (met een beperkte capaciteit). De hotels hebben nog steeds een zeer lage bezetting, gemiddeld 12%. Opvallend is dat de bewoners die het centrum altijd hebben geclaimd ook nu het centrum niet bezoeken. Het centrum is leeg.
  7. Dan volgt er op 11 juni een Volksinitiatief via Amsterdam heeft een keuze: grenzen aan de groei van het toerisme. De totstandkoming hiervan en hoe het door de wethouder wordt gebruikt is onaanvaardbaar. Zie meegezonden brief.
  8. De brief van Everhardt d.d. 18 juni jl. met als onderwerp: ‘herstel vrijetijdseconomie’ is een druppel die de emmer doet overlopen. Hierin pleit hij voor de mogelijkheid dat de gemeente een beperking op kan leggen aan de beschikbare capaciteit van overnachtingsaccommodaties, w.o. hotels. Wekelijks hebben we overleg met de wethouder en de dag dat de brief uitkomt nog een gesprek met de burgemeester en ons is niets bekend over dit voornemen. Dit spreekt wantrouwen uit naar onze branche en heeft ons doen besluiten kritische geluiden te laten horen over de samenwerking met het college.

Gisteren hebben de burgemeester en wethouder in het gesprek aangegeven, dat zij binnen de grenzen van wat voor de volksgezonheid noodzakelijk is, alles zullen doen om het economisch herstel zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen. Dit is een stap in de goede richting, maar dat zal mogelijk niet leiden tot actieve inzet om bezoekersstromen op gang te brengen.

KHN kijkt met allerlei partners hoe we de krachten kunnen bundelen en binnenkort eigen campagnes kunnen starten om buitenlandse bezoekers te interesseren voor Amsterdam. Uiteraard is ons er ook alles aan gelegen om dit verantwoord te doen en te voorkomen dat er in Amsterdam een grote uitbraak van besmettingen komt.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens